TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 237

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 237', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mạch in nó cũng tự làm luôn. RS3 chính là điện trở dò sai dòng cho đường 5V. Tính năng chính của điện trở này là cảm biến dòng tải không phải điện thế à nhe cho đường điện mà nó bảo vệ khi dòng diện tải tăng đến mức báo động điện thế trên điện trở này sẽ tác động đến mạch bảo vệ quá dòng mạch bảo vệ sẽ tự tắt nguồn để bảo vệ cho PSU. Hai điện trở dò sai dòng khác là RS1 và RS2 cho hai đường 12V1 và 12V2. Do linh kiện quá nhiều cho nên SUSU tìm không thấy cái RS4 dò sai dòng cho đường . Ở các nguồn tầm trung trở xuống hay thậm chí ở các nguồn cao cấp của một số hãng sản xuất cũng không có thiết kế các điện trở dò sai dòng này mà chỉ sử dụng cách dò sai dòng tổng được thiết kế ở đầu vào. Cách làm của Enermax cho chế độ bảo vệ hiệu quả nhất nó bảo vệ cụ thể trên từng đường điện nên có độ nhạy rất cao và không làm quá tải tại cặp BJT dao động công xuất chính. Sử dụng thạch anh Y1 làm dao động chuẩn cho mạch với các dao động được tạo ra từ tinh thể thạch anh này rất ổn định và sạch so với dao động bằng mạch RC của các nguồn thông dụng sử dụng IC TL494 thì mạch RC phải gọi Thạch anh bằng sư phụ