TAILIEUCHUNG - Xây dựng thương hiệu hình tượng

Thương hiệu hình tượng tạo ra một chiến lược kinh doanh tầm rộng bởi sự tồn tại lâu bền và khả năng mở rộng sản phẩm. Thương hiệu hình tượng còn có thể đóng vai trò sứ giả trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia sang các nước khác. Chúng ta hãy bắt đầu từ những ví dụ thực tiễn để khám phá nhiều hơn những “công năng” không giới hạn của hình tượng thương hiệu. Mô hình James Bond James Bond là một thương hiệu hình tượng kinh điển. Chuỗi James Bond 007 không chỉ thành. | Xây dựng thương hiệu hình tượng Thương hiệu hình tượng tạo ra một chiến lược kinh doanh tầm rộng bởi sự tồn tại lâu bền và khả năng mở rộng sản phẩm. Thương hiệu hình tượng còn có thể đóng vai trò sứ giả trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia sang các nước khác. Chúng ta hãy bắt đầu từ những ví dụ thực tiễn để khám phá nhiều hơn những công năng không giới hạn của hình tượng thương hiệu. Mô hình James Bond James Bond là một thương hiệu hình tượng kinh điển. Chuỗi James Bond 007 không chỉ thành công như một tác phẩm điện ảnh mà thương hiệu James Bond đã vượt khỏi giới hạn ban đầu. Mỗi một tập phim mỗi một diễn viên đóng vai James Bond được xem là một sản phẩm trong mô hình thương hiệu James Bond tồn tại và phát triển thông qua các chuỗi sản phẩm. Thương hiệu này giờ đã có thể được định giá được phát triển sang các lĩnh vực khác nhau với nhiều cơ hội nhượng quyền gắn nhãn. Doanh thu của thương hiệu này không nhất thiết phải từ số tiền bán vé mà còn được tạo ra nhờ các hợp đồng tài trợ nhượng quyền kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với James Bond ngày nay chúng ta có thể phát hiện những thương hiệu khác cũng được hình thành dựa theo mô thức thương hiệu chuỗi sản phẩm. Những thương hiệu này hiện có doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm và chinh phục thị trường toàn cầu bằng việc định kỳ phát triển các sản phẩm mới dưới cùng một thương hiệu đã định dạng sẵn. Đó là có thể là Tom Jerry với chuỗi phim hoạt hình chuỗi CSI Miami CSI New York. của kênh truyền hình AXN. Đó còn có thể là chuỗi American Idol với hàng loạt biến thể tương tự có mặt trên khắp thế giới thông qua nhượng quyền. Ngoài ra việc xác lập một thương hiệu hình tượng là một việc làm mang tính chuyên môn cao. Năm 2006 - 2007 dựa trên cái bóng vĩ đại của James Bond một thương hiệu khác tương tự cũng được cho ra lò với các tên cũng rất là me-too bắt chước đó là Jason Bourne do thương hiệu Heineken tài trợ. Tuy nhiên hình tượng Jason Bourne được xây dựng khá hời hợt và không hấp dẫn vì nó hoàn .