TAILIEUCHUNG - Giấy phép nhượng quyền kinh doanh làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó???

Mỗi công ty nhượng quyền thường có một tiêu chuẩn giấy phép riêng biệt , tuỳ thuộc vào những điều họ mong muốn từ phía bạn và những điều bắt buộc bạn tuân theo. Công ty nhượng quyền càng lớn mạnh thì hợp đồng đòi hỏi thời gian càng lâu dài và những điều khoản ưu tiên dành cho bạn thương lượng sẽ càng ít hơn. Điều này chỉ công bằng 1 phần. Tại sao một cuộc thương lượng tốt hơn lại đem đến cho người nhận quyền những thoả thuận tốt hơn? . | Giấy phép nhượng quyền kinh doanh làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó Nếu bạn muốn trở thành người được nhượng quyền có lẽ điều lo lắng nhất của bạn là làm thế nào đáp ứng nhữ ng yêu cầu của ngư ời như ợng quyền để có được chữ kí trên hợp đồng nhượng quyền kinh doanh. Bạn cũng sẽ phải băn khoăn không biết mình nên thương lượng phần nào và làm sao để chắc chắn mình đạt được những thoả thuận tốt. Mỗi công ty nhượng quyền thường có một tiêu chuẩn giấy phép riêng biệt tuỳ thuộc vào những điều họ mong muốn từ phía bạn và những điều bắt buộc bạn tuân theo. Công ty nhượng quyền càng lớn mạnh thì hợp đồng đòi hỏi thời gian càng lâu dài và những điều khoản ưu tiên dành cho bạn thương lượng sẽ càng ít hơn. Điều này chỉ công bằng 1 phần. Tại sao một cuộc thương lượng tốt hơn lại đem đến cho người nhận quyền những thoả thuận tốt hơn Cũng có những điều khoản lợi ích liên quan đến hợp đồng nhượng quyền của công ty cho phép đem lại những điều khoản sẽ thương lượng cho 2 bên. Công ty được nhượng quyền sẽ phải tuân theo các điều khoản nhằm giúp họ hiểu rõ vai trò của việc nhượng quyền và những điều đòi hỏi về việc nhượng quyền nhằm bảo vệ các đối tác nhận quyền tiềm năng. Và đôi khi các vấn đề không được thống nhất sẽ dẫn đến việc chậm trễ không đáng có giữa 2 bên. Một khi bạn đã giành được những điều khoản nhượng quyền tốt cho bạn bạn sẽ không còn phải lo lắng nhiều về hợp đồng nhượng quyền nữa. Hãy xem xét mục đích của việc giao kèo là việc hoàn tất hợp đồng kinh doanh bao gồm 1. Mô tả những chi phí liên quan đến nhượng quyền 2. Giải thích rõ các vấn đề liên quan đến đặc tính vật lý như là địa điểm kiến trúc xây dựng trang thiết bị và nguồn cung cấp. 3. Định nghĩa các hành động nhằm thiết lập và bảo vệ bí mật công nghệ của việc nhượng quyền. 4. Nhận dạng phạm vi bảo vệ bí mật này. Một ví dụ về nhượng quyền là việc khuyến khích thiết lập hợp đồng nhượng quyền của các cửa hàng kem của Might Cold. Hãng này cam kết sẽ giúp bạn mua trang thiết bị và thành phần đầu vào của kem .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN