TAILIEUCHUNG - 5 nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

“Bạn muốn tự mình kinh doanh, nhưng bạn không có nhiều ý tưởng táo bạo? Bạn muốn trở thành ông chủ, nhưng vì một lý do nào đó bạn không bắt tay vào cuộc? Bạn quan tâm đến việc thể hiện bản thân, nhưng bạn không muốn làm một mình hay bạn còn sợ rủi ro? Sao bạn không thử đến hệ thống nhượng quyền của chúng tôi!” | 5 nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu Bạn muốn tự mình kinh doanh nhưng bạn không có nhiều ý tưởng táo bạo Bạn muốn trở thành ông chủ nhưng vì một lý do nào đó bạn không bắt tay vào cuộc Bạn quan tâm đến việc thể hiện bản thân nhưng bạn không muốn làm một mình hay bạn còn sợ rủi ro Sao bạn không thử đến hệ thống nhượng quyền của chúng tôi Đây là một thông điệp quảng cáo của một thương hiệu nhượng quyền gửi tới những người muốn trở thành một đại lý trong hệ thống của mình. Thông điệp hướng đến rằng việc nhượng quyền đem lại những lợi ích to lớn cho không chỉ thương hiệu nhượng quyền mà còn với các đối tác của họ. Tuy nhiên phát triển một thương hiệu nhượng quyền hay kinh doanh nhượng quyền có thể nói là khá phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn so với các mô hình kinh doanh khác. Điều quan trọng của phương thức kinh doanh này nằm ở 5 nhân tố được xem là chìa khóa của sự thành công Bản sắc thương hiệu Bản sắc thương hiệu là giá trị cốt lõi và đặc trưng của thương hiệu là dấu ấn tồn tại trong tâm trí khách hàng một cách sâu đậm nhất và tạo nên khác biệt so với các thương hiệu khác. Xây dựng thương hiệu sẽ xoay quanh phần hồn là những giá trị cốt lõi đó để tạo dựng hình ảnh và những cam kết đối với khách hàng một cách nhất quán. Có thể nói giá trị lớn nhất của hợp đồng thương hiệu nhượng quyền nằm ở việc chuyển tải bản sắc này đến người được nhượng quyền như là một lợi thế cạnh tranh ưu việt giúp họ xây dựng công việc kinh doanh một cách nhanh chóng nhất. Nhưng những thương hiệu nhượng quyền rất khó bảo vệ giá trị này vì nó phụ thuộc vào người được nhượng quyền có giữ được tính toàn vẹn của hình ảnh thương hiệu ở mức nhất định hay không. Hệ thống nhượng quyền càng lớn họ càng dễ mất quyền kiểm soát nếu bản sắc thương hiệu không được củng cố và bảo vệ. Trung Nguyên là người đầu tiên áp dụng mô hình nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam và có thể nói đã đạt được những thành tựu to lớn trong những giai đoạn đầu tiên xây dựng va phát triển mô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.