TAILIEUCHUNG - Hợp đồng franchise_1-10-2004

• Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25-9-1995. • Căn cứ vào Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 (nay là Chính phủ) về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế. | Công ty Cổ phần HDC JSC. -Hệ thống Wifi-Cafe http www. Hợp đồng kinh tế Nhượng quyền thương hiệu Wifi-Cafe Wifi-Cafe franchise Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25-91995. Căn cứ vào Nghị định 17 HĐBT ngày 16 1 1990 nay là Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế. Căn cứ theo Quy định về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại nghị định số 63 CP ngày 24 10 1996 của Chính phủ và thông tư số 3055 TT-SHCN ngày 31 12 1996 của Bộ KH cn mt. Căn cứ vào điều Thông tư 1254 BKHCN 1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định 45 ND-CP về chuyển giao công nghệ. Căn cứ vào nhu cầu của bên B và khả năng đáp ứng của bên A. Hôm nay ngày tháng năm 2004 tại Công ty Cổ phần HDC tại Hà nội chúng tôi gồm CÔNG TY CỔ PHẦN HDC Là pháp nhân sở hữu hợp pháp thương hiệu WIFI-CAFÉ Trụ sở chính 117 Mai Hắc Đế Quận Hai Bà Trưng Hà nội Điện thoại Fax GPKD số 0103004304 Mã số thuế 0101495863 Tài khoản số 0021000745577 Do Ông Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc làm đại diện. ĐẠI LÝ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU WIFI-CAFÉ Được gọi tắt là ĐẠI LÝ Địa chỉ kinh doanh Điện thoại cửa hàng GPKD số Mã số thuế Địa chỉ liên lạc Điện thoại Fax Do Ông .- Chủ ĐẠI LÝ làm đại diện CMND số Cấp ngày tại PHẦN I GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 1. Thương hiệu Wifi-Café Là tài sản hữu hình và vô hình được tạo ra từ nhãn hiệu sản phẩm Wifi-Café và mô hình kinh doanh độc đáo sáng tạo bởi công ty HDC. Wifi-Café đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được thừa nhận bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Đại lý là Hội Quán Wifi-Café tại địa chỉ .đã được Công ty cổ phần HDC bổ nhiệm làm Đại lý và chịu ràng buộc bởi các điều kiện của hợp đồng này. Cửa hàng là thuộc quyền sở hữu của Đại lý. 3. Sản phẩm Là các sản phẩm do Công ty cổ phần HDC trực tiếp nghiên cứu khai thác phân phối cho Đại lý để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được quy định theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN