TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing

Nội dung trình bày: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Vai trò và chức năng của Marketing trong thực tiễn kinh doanh; Thành phần của Marketing hỗn hợp; Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing và hệ thống Marketing. | VÕ HỒNG PHƯỢNG Email: vhphuong@ NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ MARKETING 1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 3 CHIẾN LƯỢC GIÁ 4 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 5 CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO Marketing ứng dụng – TS. Lưu Thanh Đức Hải Marketing căn bản – PGS-TS. Hồ Đức Hùng Những nguyên lý tiếp thị – Philip Kotler Hình thức thi Kiểm tra giữa kỳ: 4 điểm Thi cuối kỳ: 6 điểm (Bán trắc nghiệm) NỘI DUNG Sự ra đời và phát triển của Marketing Vai trò và chức năng của Marketing trong thực tiễn kinh doanh Thành phần của Marketing hỗn hợp Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing và hệ thống Marketing Sự ra đời và phát triển của Marketing Nguồn gốc ra đời Do tiến bộ KHKT cung cầu hàng hóa ngày càng phát triển mạnh và phức tạp Cung: cạnh tranh gay gắt giữa những nhà sản xuất Cầu: khách hàng có quyền chọn lựa hàng hóa theo nhu cầu, thị hiếu của mình “Thị