TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

Học sinh thấy được vẻ đẹp của chậu cảnh qua sự đa dạng của hình dáng và cách trang trí. - Học sinh biết cách tạo dáng và tạo dáng, trang trí được chậu cảnh theo ý thích. - Học sinh có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây cảnh. | Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí chậu cảnh I- Mục tiêu - Học sinh thấy được vẻ đẹp của chậu cảnh qua sự đa dạng của hình dáng và cách trang trí. - Học sinh biết cách tạo dáng và tạo dáng trang trí được chậu cảnh theo ý thích. - Học sinh có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây cảnh. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - ảnh một số loại chậu cảnh đẹp ảnh chậu cảnh và cây cảnh. - Bài vẽ của học sinh các lớp trước. 2- Học sinh - ảnh một số chậu cảnh. - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt đông dạy - hoc chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Giới thiệu bài Giáo viên giới thiệu một vài hình ảnh chậu và cây cảnh hoặc yêu cầu học sinh quan sát chậu cây cảnh ở trường để các em thấy chậu cảnh làm cho cây cảnh thêm đẹp. Cây cảnh để trang trí ở nhà ở trường học ở nơi công cộng cho đẹp nhất là trong các ngày Tết lễ hội. Hoạt đông 1 Quan sát nhận xét Giáo viên giới thiệu các hình ảnh đ ã chuấn bị Hình dáng của chậu cảnh Hoạ tiết trang trí Màu sắc Giáo viên yêu cầu học sinh tìm ra chậu cảnh nào đẹp và nêu lí do Vì sao Hoạt đông 2 Cách tao dáng và trang trí châu cảnh - Phác khung hình của chậu chiều cao chiều ngang cân đối với tờ giấy. - Vẽ trục đối xứng để vẽ hình cho cân đối - Tìm tỉ lệ các bộ phận của chậu cảnh miệng thân đế . - Phác nét thẳng đề tìm hình dáng chung của chậu cảnh. - Vẽ nét chi tiết tạo dáng chậu. - Vẽ hình mảng trang trí vẽ họa tiết vào các hình mảng và vẽ màu. Hoạt đông 3 Thực hành - Giáo viên gợi ý và giúp học sinh làm bài Cách tạo dáng chậu cảnh. Cách trang trí Hoạt đông 4 Nhân xét đánh giá - Giáo viên gợi ý nhận xét một số bài về Hình dáng chậu đẹp mới lạ