TAILIEUCHUNG - Lỗi thường gặp trong tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự là một việc rất quan trọng góp phần vào sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa thật sự nhận biết được tầm quan trọng của công việc tuyển dụng và thường mắc những lỗi rất đáng tiếc. Lỗi thường gặp trong tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng nhân sự là một việc rất quan trọng góp phần vào sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa thật sự nhận biết được tầm quan trọng của công việc tuyển dụng và thường mắc những lỗi rất đáng. | Lỗi thường gặp trong tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng nhân sự là một việc rất quan trọng góp phần vào sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa thật sự nhận biết được tầm quan trọng của công việc tuyển dụng và thường mắc những lỗi rất đáng tiếc. Lỗi thường gặp trong tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng nhân sự là một việc rất quan trọng góp phần vào sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa thật sự nhận biết được tầm quan trọng của công việc tuyển dụng và thường mắc những lỗi rất đáng tiếc. Sau đây là những lỗi thường thấy trong khi tuyển dụng. Không nghiên cứu hồ sơ ứng viên cẩn thận Khi xem xét hồ sơ các ứng viên không nên cho rằng tất cả những gì họ liệt kê đều là sự thật. Để tuyển được một nhân viên tốt hãy kiểm tra sự trung thực của họ trước khi gọi phỏng vấn bằng cách điện thoại cho ít nhất một hoặc hai người từng quản lý ứng viên những người này đã được ứng viên giới thiệu theo yêu cầu của nhà tuyển dụng để được nghe đánh giá sơ bộ về năng lực chuyên môn sự chuyên cần tính cách nổi trội. Tất cả những thông tin này sẽ giúp bạn đánh giá ứng viên một cách dễ dàng nhanh chóng hơn. Quá xem trọng bằng cấp Nhiều doanh nghiệp quen đánh giá ứng viên bằng cách đếm số lượng bằng cấp mà họ đính kèm theo trong hồ sơ. Những ứng viên có bề dày bằng cấp thường là những ứng viên thiếu kinh nghiệm vì họ dành phần lớn thời gian cho việc học hành hơn là va chạm với thực tế. Các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp thường nhìn vào thành tích cá nhân những lợi ích mà ứng viên mang về cho công ty trước đây để đánh giá cân nhắc hơn là bỏ thời gian xem họ đạt bao nhiêu chứng chỉ. Tuy nhiên với một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao thì bằng cấp có vai trò rất quan trọng chứng tỏ ứng viên đủ trình độ để đảm nhiệm yêu cầu công việc. Tuyển dụng kiểu lấp chỗ trống Một nhân viên bất ngờ nghỉ việc cũng giống như sự thiếu hụt một mắt xích trong dây chuyền ảnh hưởng đến năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng không nên vì thế mà nhà quản lý hấp tấp tìm ngay