TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 8

- May mắn thay cộng đồng người sử dụng vBB rất nhiều người chia sẻ những "custom BBcode" của họ cho nhưng ai không biết PHP (như tôi, như những bạn mà chủ đề này hướng tới), chúng ta chép lại của họ mà dùng thôi. và thanks họ rất nhiều. | - May mắn thay cộng đồng người sử dụng vBB rất nhiều người chia sẻ những custom BBcode của họ cho nhưng ai không biết PHP như tôi như những bạn mà chủ đề này hướng tới chúng ta chép lại của họ mà dùng thôi. và thanks họ rất nhiều. -- Tôi giới thiệu vài BBcode thông dụng để các bạn rõ luôn A - BBcode play tất cả các videoclip listmp3 flash All_in_1 BBcode này được share bởi Savoir Aimer - thành viên HQTH Cái này gốc dựa trên bbcode flash. Nói chung đa số các bbcode khác cũng đều lấy gốc từ bbcode flash cả. - Chủ đề flash - BB Code Tag Name flash - Replacement PHP Code table align center class tborder cellpadding 5 cells pacing 1 border 1 width 466 style border-collapse collapse bordercolor CCCCCC tr td class alt1 align center OBJECT classid clsid D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 codebase http pub shockwave cabs flash version 6 0 0 0 WIDTH 638 HEIGHT 375 id param ALIGN PARAM NAME movie VALUE param PARAM NAME quality VALU E high PARAM NAME bgcolor VALUE FFFFFF EMBED src par am quality high bgcolor FFFFFF WIDTH 638 HEIGHT 375 NAME param ALIGN TYPE application x-shockwave- flash PLUGINSPAGE http go getflashpl ayer EMBED OBJECT td tr table - Button Image Optional f - Remove Tag If Empty yes - Disable Smilies Within This BB Code yes - Giải thích - BBcode này cho phép bạn nhúng vào bài viết một đối tượng Flashplayer được chia sẻ từ trang web khác bao gồm các file video dạng SWF và cả nhạc MP3 - ví dụ video trên trang YouTube - Để BBcode có hiệu lực thì video trên trang gốc phải được share cho phép chia sẻ thể hiện bằng việc nó có 1 đoạn mã nhúng dạng HTML Code embed. embed - Hướng dẫn sử dụng cụ thể BBcode này các bạn xem tại đây - Nhiều bạn newbie không biết cách thêm code vào 4rum khi xem các chủ đề share BBcode vì người share nghĩ là bạn phải biết cách thêm BBcode rồi chứ đúng hông nhỉ - Ở đây tớ tập hợp tất cả những điều đó thành 1 chủ đề Hướng dẫn xây dựng 4rum. dành cho n người chưa biết gì là vì vậy khi bạn