TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 2

- Giải nén, rồi mở thư mục 'upload/includes/'; trong thư mục này bạn sẽ tìm thấy file ‘’. Bạn phải đổi tên file này thành ‘’ và sửa nó bằng một trình biên soạn PHP (notepad chẳng hạn ^_^ ) để khai báo các thông số cần thiết cho vBB. Các thông số bạn cần lưu tâm là DATABASE và Database_User, chúng ta sẽ sử dụng thông tin ở bài trước để điền vào ví dụ | thật xem tại đây http t 135 Bài 2 Bắt đầu cài đặt vBulletin Bước 1 chuẩn bị cài đặt - Trước hết ta cần download gói cài đặt vBulletin bạn có thể down bản tại đây Code http tjyvrue3oim Chú ý đã có kèm theo file LANG tiếng Việt - sẽ dùng để việt hóa giao diện 4rum và file bộ gõ - dùng để cài chế độ gõ cho 4rum - Giải nén rồi mở thư mục upload includes trong thư mục này bạn sẽ tìm thấy file . Bạn phải đổi tên file này thành và sửa nó bằng một trình biên soạn PHP notepad chẳng hạn _ để khai báo các thông số cần thiết cho vBB. Các thông số bạn cần lưu tâm là DATABASE và Database_User chúng ta sẽ sử dụng thông tin ở bài trước để điền vào ví dụ này Tên của database dùng để cài đặt và sử dụng vB PHP Code config Database dbname cd_dulieu_4rum User name password kết nối vào Dabase PHP Code config MasterServer username nguoidung_so1 config MasterServer password pasword Ở trước chỗ User name và password có đoạn PHP Code config MasterServer servername localhost config MasterServer port 3306 tuy nhiên 99 trường hợp để nguyên localhost không cần đổi trừ những trường hợp cụ thể một số host cần phải ghi rõ thì bạn sẽ thấy được yêu cầu trên site của nhà cung cấp host. Bước 2 upload lên host và cài đặt - Ở bài trước chúng ta đăng ký dịch vụ host và được cung cấp 1 hosting-account sau khi đăng nhập vào hosting-acc bạn sẽ thấy được cung cấp thêm 1 tài khoản FTP-account gồm địa chỉ ftp và user đăng nhập FTP Chúng ta sẽ dùng tài khoản FTP này để upload các file cần thiết lên host. - Bạn có thể dùng 1 chương trình ftp-client như fileZilla free hoặc SmartFTP để upload. Chúng ta sẽ upload toàn bộ nội dung thư mục upload lên thư mục public_html hoặc www của webserver nếu bạn muốn chính tên miền là diễn đàn Còn nếu bạn muốn truy cập vào forum thông qua địa chỉ dạng http forums hãy tạo một thư mục con tên là forums rồi cho up vào đó ví dụ minh hoạ trên