TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 4

- Vậy là đã sửa xong cụm Copyright. như trên, chúng ta thấy đó là tính trực quan rất cao của chức năng "Language Manager", cho phép chúng ta nhìn thấy cả nội dung gốc và phần đã chỉnh sửa. - Nhưng khi chúng ta cần sửa 1 "phrase" mà ta lại không biết chính xác nó nằm ở đâu, thì không thể mò với cái "Language Manager" vì như thế liệu bao giờ mới thấy (họa chăng tôi may mắn lắm, mò mất. 2 ngày mới thấy cái cụm "Powered_by_vBulletin" mà chúng ta vừa sửa, hù hù. ) | -- và kết quả Bài 3 tiếp . vấn đề ngôn ngữ Phần C tiếp . chỉnh sửa phrase . - Vậy là đã sửa xong cụm Copyright. như trên chúng ta thấy đó là tính trực quan rất cao của chức năng Language Manager cho phép chúng ta nhìn thấy cả nội dung gốc và phần đã chỉnh sửa. - Nhưng khi chúng ta cần sửa 1 phrase mà ta lại không biết chính xác nó nằm ở đâu thì không thể mò với cái Language Manager vì như thế liệu bao giờ mới thấy họa chăng tôi may mắn lắm mò mất. 2 ngày mới thấy cái cụm Powered_by_vBulletin mà chúng ta ŨJ vừa sửa hù hù. . Vậy công cụ search in phrase sẽ giúp chúng ta việc này như hình dưới tuy nhên cần phải nói tại sao lúc trước tôi không sớt mà lại phải mất thời gian mò mẫm đến vậy dù cho tôi cũng đã phải hỏi những người đj trước những người đã thành thạo vBB rồi. Họ cũng đã bảo tôi hãy sớt in phrase Nguyên do là họ hướng dẫn không tường tận tỷ mỷ như bài hướng dẫn này vì chỉ dựa trên góc nhìn của người biết rồi và cốt lõi vấn đề là Chức năng sớt chỉ hiệu lực với English bạn đừng gõ cụm từ TV có dấu vào Có thể cụm từ hoặc câu cần tìm khá dài ta chỉ nên gõ vào 1 hoặc 2 từ thôi chứ nếu copy nguyên cả cụm thì. có khi lại không tìm được gì cả vì thực tế trong phrase nó không hẳn giống với lúc hiển thị bên ngoài ví dụ với câu Copyright C 2000 - .