TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 7

-- Như vậy, nói đến "mod" hay "Hack mod" trong vBB, nghĩa là nói đến 1 "product" hoặc 1 "plugin" bổ sung tính năng cho diễn đàn- Để cài MOD, ta vào Admincp -Plugins & P-nếu còn có những file khác nữa trong bộ cài mod, chúng cần được upload lên HOST (thường có hướng dẫn trong bộ cài, chỉ cho bạn biết upload đúng chỗ) | -- Như vậy nói đến mod hay Hack mod trong vBB nghĩa là nói đến 1 product hoặc 1 plugin bổ sung tính năng cho diễn đàn - Để cài MOD ta vào Admincp - Plugins Products - Manage Products - Add Import Product để tải file XML hình dưới nếu còn có những file khác nữa trong bộ cài mod chúng cần được upload lên HOST thường có hướng dẫn trong bộ cài chỉ cho bạn biết upload đúng chỗ - Nếu mod là một plugin tương tự trên chúng ta vào Admincp - Plugins Products - Download Upload Plugins - Nếu bạn không biết mod định cài là loại nào là product hay plugin Không sao vBB nó sẽ thông báo cho mình biết không phải loại này mà là loại kia. Ví dụ tôi vào phần Upload Plugins để nhập file XML của 1 mod thuộc loại product sẽ có báo lỗi như sau This file appears to be a Product not a Plugin. Please use Manage Products to add this file. Đôi điều lưu ý về MOD - Có thể bạn sẽ gặp một số Mod cần phải sửa thêm một chút trong Templates bạn vào Styles Templates - Style Manager chọn Skin cần sửa rồi làm theo hướng dẫn của họ. Nhưng khuyên bạn không nên cài những mod kiểu đó vì theo quan điểm của tôi Thứ nhất mod chỉ cần import file XML và upload các file cần thiết lên HOST là xong - như vậy mới đáng gọi là 1 Mod hoàn chỉnh. -Còn nếu vẫn phải mất công vào mò mẫm trong temp. để sửa thì thà mò luôn cho rồi khỏi cài mod làm chi Thứ hai thường thì chúng ta sẽ cần cài nhiều chứ không phải chỉ 12 mod nếu xài những mod kiểu trên nhiều bạn sẽ bị loạn products manager của bạn sẽ rối như 1 mớ bòng bong. và rồi đến lúc cần gỡ ra liệu bạn còn nhớ được là đã sửa những temp nào hay không Phần B - Một vài MOD cần và đủ cho một 4rum - Bạn có thể cài thêm bao nhiêu MOD thùy thích tất nhiên là cái gì nhiều quá thì cũng trở thành không tốt. Ở đây mình giới thiệu qua vài Mod vừa đủ để thêm vài tính năng thành phần hữu ích thiết thực cho 4rum hoạt động. - Các bạn down tại đây Code http mo0yxj2hjlv trong đó gồm có Cyb - Advanced Forum Statistics gồm 1 file XML trong thư mục Cyb - Advanced Forum .