TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 5

trong bảng này hiển thị những style mà bạn đã cài cho diễn đàn của mình, với mỗi style đó bạn có thể tùy chỉnh, thiết lập những phần khác nhau của style, hoặc. XÓA bỏ style mà bạn không thích. - Với việc có nhiều ngôn ngữ và style, bạn sẽ thiết lập 1 style và 1 ngôn ngữ mặc định cho diễn đàn, thông qua bảng "vBulletin Option" (như hình) | trong bảng này hiển thị những style mà bạn đã cài cho diễn đàn của mình với mỗi style đó bạn có thể tùy chỉnh thiết lập những phần khác nhau của style hoặc. XÓA bỏ style mà bạn không thích. - Với việc có nhiều ngôn ngữ và style bạn sẽ thiết lập 1 style và 1 ngôn ngữ mặc định cho diễn đàn thông qua bảng vBulletin Option như hình trích nguồn - Các bạn thân mến vậy là chúng ta đã đi qua 4 bài cơ bản hoàn tất việc cài đặt thêm Skin cài ngôn ngữ bộ gõ tiếng Việt cho diễn đàn của mình. Mặc định sau khi cài xong diễn đàn chỉ có 1 chuyên mục category và 1 diễn đàn forum hay còn gọi là box con trong đó. Bài tiếp theo đây tôi sẽ nói về cách tạo các chuyên mục và diễn đàn mới từ đó bạn sẽ xây dựng bộ khung bố cục nội dung cho diễn đàn của mình. Bài 5 Thiết lập các CHUYÊN MỤC FORUM bố cục nội dung cho diễn đàn