TAILIEUCHUNG - Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau hóa trị liệu tân bổ trợ

Bài viết trình bày đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị tân bổ trợ. | Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau hóa trị liệu tân bổ trợ Bệnh viện Trung ương Huế ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN SAU HÓA TRỊ LIỆU TÂN BỔ TRỢ Châu Khắc Tú1, Lê Sỹ Phương2, Lê Minh Toàn1, Bạch Cẩm An1, Lê Thị Ý Nhân1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị tân bổ trợ. Phương pháp: nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên tổng số bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn (giai đoạn IIIC-IV, theo phân loại FIGO) được phẫu thuật giảm khối qua nội soi sau 3 chu kỳ hóa chất tân bổ trợ, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2017, tại khoa Phụ sản, BVTW Huế. Kết quả: Tổng cộng có 30 bệnh nhân được thu nhận. Độ tuổi trung bình là 50 tuổi (từ 26–73 tuổi), chỉ số khối cơ thể trung bình là 24,5 (từ 19-39). Tất cả các bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng tốt sau 3 đợt hóa trị tân bổ trợ. Phần lớn bệnh nhân được phẫu thuật nội soi giảm khối hoàn toàn với kết quả tốt (56,6%). Thời gian mổ trung bình là 152 phút (từ 70-335 phút), lượng máu mất trung bình là 70 ml (từ 50-200 mL). Số lượng trung bình các hạch chậu được phẫu tích là 15 (từ 13-25 hạch). Có 1 trường hợp tai biến trong mổ (3,3%) và 2 trường hợp biến chứng gần sau mổ (6,6%). Thời gian nằm viện trung bình là là 4 ngày (từ 3-13 ngày). Thời gian theo dõi trung bình là 15 tháng (từ 2-54 tháng). 26 bệnh nhân chưa thấy tái phát tại thời điểm này. Kết luận: Phẫu thuật nội soi với các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm có tính khả thi và có thể làm giảm tác động bất lợi của phẫu thuật xâm lấn đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị liệu tân bổ trợ, là một phương pháp thay thế hấp dẫn cho phẫu thuật mở bụng truyền thống. Những lợi ích đáng kể của cách tiếp cận này là ít xâm lấn, ít mất máu trong quá trình phẫu thuật và thời gian hồi phục ngắn. Từ khóa: ung thư buồng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.