TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý đăng bài Tạp chí Y Dược lâm sàng 108

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý đăng bài Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 trình bày xây dựng cơ sở dữ liệu, quy trình quản lý và phát triển phần mềm quản lý Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu các quy trình quản lý đăng bài, thiết kế cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình để xây dựng phần mềm. | JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY - No3 2022 DOI . Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý đăng bài Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 Research on information technology application in administration of Journal of 108 - Clinical Medicine and Pharmacy Mai Tú Hương Lê Đình Son Nguyễn Đình Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Trần Thanh Tùng Phạm Đức Mạnh Mai Văn Viện Tóm tắt Mục tiêu Xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình quản lý và phát triển phần mềm quản lý Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu các quy trình quản lý đăng bài thiết kế cơ sở dữ liệu ngôn ngữ lập trình để xây dựng phần mềm. Kết quả Xây dựng 1 quy trình xuất bản tạp chí chuẩn 1 phần mềm quản lý đăng bài trực tuyến cho Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. Kết luận Phần mềm được xây dựng thành công bước đầu giúp quy trình quản lý đăng bài cho Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 thuận lợi hơn góp phần đẩy mạnh phát triển Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 tiến tới đạt chuẩn quốc tế. Sản phầm phần mềm nhận được sự hài lòng cao 64 - 92 của đa dạng đối tượng sử dụng trong 3 tháng. Từ khóa Tạp chí khoa học trực tuyến số hóa. Summary Objective To research and investigation of database operation process for developing the management software for Journal of 108 - Clinical Medicine and Pharmacy. Providing a professional journal management environment for editorial office. Subject and method Research on the processes of publishing management database design language programming to build software. Result The standard procedure and journal management and publishing software applied to the Journal of 108 - Clinical Medicine and Pharmacy with full features utilities was successfully built. Conclusion Digitizing the scientific journal publishing process and online administration is to meet the needs and trends of standard journal operating standards and formats. This software was successfully built initially to help Journal of 108 - Clinical Medicine and Pharmacy get closer to .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.