TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân bệnh động mạch vành hẹp trung gian

Bài viết trình bày đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các trường hợp hẹp mạch vành ở mức độ trung gian. | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân bệnh động mạch vành hẹp trung gian Bệnh viện Trung ương Huế NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH HẸP TRUNG GIAN Nguyễn Đặng Duy Quang1, Cao Thị Thủy Phương1,Ngô Lê Xuân1, Nguyễn Ngọc Sơn1, Hồ Anh Bình1, Nguyễn Cửu Lợi1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các trường hợp hẹp mạch vành ở mức độ trung gian. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 100 bệnh nhân có 151 hẹp động mạch vành mức độ trung gian tại Bệnh viện Trung ương Huế và phân tích mối liên quan giữa các đặc điểm đó với mức độ hẹp của động mạch vành. Kết quả:Yếu tố nguy cơ chính của bệnh động mạch vành trong nhóm đối tượng này là tăng huyết áp (66%), rối loạn lipid máu (53%) và đái tháo đường (11%). Đau thắt ngực điển hình là triệu chứng lâm sàng chính (74%), đau ngực chủ yếu là mức độ 2 và 3 theo phân độ CCS. Không có biến đổi trên điện tim trong 61% trường hợp và không có rối loạn vận động vùng trong 78% trường hợp. Đường kính hẹp trung bình 57,27 ± 7,06%, diện tích hẹp trung bình 80,71 ± 7,51%, chiều dài tổn thương trung bình 10,58 ± 5,40 mm. Không có mối tương quan giữa mức độ hẹp của tổn thương với tính chất đau ngực, phân độ đau ngực theo CCS và các biến đổi điện tim hay rối loạn vận động vùng trên siêu âm tim. Kết luận: Đặc điểm cơn đau thắt ngực, siêu âm tim, điện tim chưa có nhiều vai trò trong đánh giá thiếu máu cục bộ cơ tim ở những bệnh nhân có tổn thương hẹp động mạch vành trung gian. Từ khóa: đặc điểm lâm sàng, đặc điểm cận lâm sàng, hẹp động mạch vành mức độ trung gian. ABSTRACT TO ASSESS SOME CLINICAL, PARACLINICAL CHACTERISTICS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL ISCHAEMIA IN INTERMEDIATE CORONARY STENOSIS Nguyen Dang Duy Quang1, Cao Thi Thuy Phuong1, Ngo Le Xuan1, Nguyen Ngoc Son1, Ho Anh Binh1, Nguyen Cuu Loi1 Objective: To assess some

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.