TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 9

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cho 6 chữ số 1 2 3 4 5 6. Có thể tạo ra bao nhiêu chữ số gồm 4 chữ số khác nhau A. 120 B. 240 C. 325 D. 360 Câu 445 Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 10000 được tạo thành từ 5 chữ số 0 1 2 3 4 5 A. 625 B. 500 C. 100 D. 25 Câu 446 Tính giá trị của biểu thức sau A C6 - 34c6 38c6 - . 312c6 A. 36 B. 96 C. 816 D. 806 Câu 447 Tính giá trị của biểu thức sau A c6 22C 1 24c6 26c3 28c4 210c6 212c6 A. 51325 B. 15625 C. 16525 D. 16255 Câu 448 Tính giá trị của biểu thức sau A C5 5c5 52c2 53c3 54c4 55c5 3125 1325 1235 1253 Câu 449 Cho 6 chữ số 1 2 3 4 5 6. Trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5 20 40 25 60 Câu 450 Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau 6 360 2160 3160 Câu 451 Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau 4 260 1260 2010 Câu 452 Với 10 chữ số từ 0 tới 9. có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau A. 27216 B. 72216 C. 72126 D. 72162 Câu 453 Cho tập hợp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Có bao nhiêu tập con X của A thóa điều kiện chứa 1 và không chứa 2 A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 Câu 454 Cho tập hợp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không bắt đầu là 123 A. 3360 B. 3348 C. 2610 D. 2018 Câu 455 Từ 12 học sinh ưu tú của 1 trường THPT người ta muốn chọn ra 1 đoàn đại biểu gồm 5 người gồm Trưởng đoàn thư ký và 3 thành viên tham dự trại hè quốc tế. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu nói trên A. 11 B. 12 C. 120 D. 15480 Câu 456 Một nhóm học sinh gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có 2 nam và 1 nữ A. 45 B. 5 C. 55 D. 225 Câu 457 Trong 1 phòng học có 2 bàn dài mỗi bàn có 5 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 10 em học sinh gồm 5 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh nam ngồi 1 bàn và học sinh nữ ngồi 1 bàn A. 28800 B. 82800 C. 88200 D. 88020 Câu 458 Một hộp đựng 4 viên bi đỏ 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có .