TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT ( Tiết 2 )

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học -Chuẩn bị dụng cụ học tập. tập. bài mới: a)Giới thiệu bài: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. b)HS thực hành khâu đột thưa: * Hoạt động 3: HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và các thao tác gấp mép vải. thực hiện các thao tác gấp mép vải. -GV nhận xét, sử dụng tranh quy trình để nêu cách gấp mép vải và cách khâu. | KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Khởi động 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. b HS thực hành khâu đột thưa Hoạt động 3 HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải. -GV nhận xét sử dụng tranh quy trình để nêu cách gấp mép vải và cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải. -HS theo dõi. đột qua hai bước Bước 1 Gấp mép vải. Bước 2 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -GV nhắc lại và hướng dẫn thêm một số điểm lưu ý đã nêu ở tiết 1. -GV tổ chức cho HS thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phàm. -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng. Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phàm thực hành. -GV nêu tiêu chấn đánh giá sản phàm Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối thẳng phang đúng kỹ thuật. Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. -HS thực hành . -HS trưng bày sản phấm . -HS tự đánh giá các sản phấm theo các tiêu chuấn trên. Mũi khâu tương đối đều thẳng không bị dúm. Hoàn thành sản phàm đúng thời gian quy định. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuấn bị tinh thần học tập và kết quả thực hành của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Thêu lướt vặn . -HS cả .