TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc: Phần 2 - Nguyễn Hữu Dũng (chủ biên)

(BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc", phần 2 trình bày các nội dung: Nấu gang, nấu hợp kim nhôm, nấu hợp kim đồng, nấu các hợp kim khác, nấu hợp kim magiê, nấu hợp kim kẽm, nấu hợp kim niken, nấu và đúc hợp kim titan. nội dung chi tiết. | Chương 6 NÁU GANG . MẺ LIỆU NÁU GANG . Chuẩn bị nguyên liệu . Nguyên liệu dùng trong nấu gang Nguyên liệu nấu gang bao gồm những loại sau đây Gang thòi pig iron Theo tiêu chuẳn Việt Nam gang thỏi có các loại từ GDo đến GD5. Tùy hco yêu cầu và tính chất cùa từng khu mỏ mà người ta còn sản xuất một số loại gang thòi đặc biệt ví dụ gang có hàm lượng Mn thấp hoặc rắt thấp dùng để sàn xuất gang cầu. Không nên dùng gang luyện thép đề nấu gang đúc vì gang luyện thép làm cho gang rất dễ bị biến trắng. Thành phần của các tnác gang thòi cho trên bảng . Sất thép vụn cỏ thể dùng các loại thép vụn đề phối liệu khi nấu gang. Trong thực tế thường dùng các loại đầu thừa cùa thép tấm khi đột dập hoặc hàn càt. Những tấm thép có chiều dày trên 5 IĨI1Ĩ1 thì có thế cho trực tiếp vào lò các thép tấm lá mỏng là phe liệu từ các nhà máy sản xuất biến thế. phải được đóng bánh ép thành khối . Thông thưởng các phe liệu từ tấm thép hợp kim chi dùng de nấu gang hợp kim. sát thép vụn là vật liệu không thể thiểu khi sản xuất gang dèo gang cầu và các loại gang chất lượng cao. sắt thép vụn phài được tập trung và phân loại trước khi sử dụng. Bảng . Thành phần của gang đúc Việt Nam Mác gang c Ấỉ Thành phần hóa học Mn p s nhò h m Nhóm Cap Loại I ĨI Jỉĩ A B c D 1 2 3 Gang đúc lò cao theo tiêu chuần Việt Nam TCVN2361 78 GĐO 3 5-4 0 3 26-3 75 đến 0 50 0 51 đen 1 0 1 01 đến 1 5 đến 0 1 0 11 đến 0 3 0 31 đến 0 7 0 7 đến 1 2 0 02 0 03 0 04 GDI 3 6-4 1 2 76 - 3 25 0 02 0 03 0 04 GĐ2 3 7-4 2 2 26-2 75 0 03 0 04 0 05 GĐ3 3 8-4 3 1 76-2 25 0 03 0 04 0 05 GĐ4 3 9 - 4 4 1 26-1 75 0 04 0 05 0 06 Phế liệu đúc Phế liệu ờ đây bao gồm đậu rót ngót đậu hơi ba vía và những sàn phẩm bị loại sau khi đúc đôi khi còn gọi là hồi liệu. Các sàn phầm bị loại là những sản phằm đúc có nhiều khuyết tật mà không thể khắc phục được. Những loại vật liệu này nên dùng đê nau và đúc lại các chi tièt cùng chủng loại về vật liệu. Ví dụ phe liệu gang cầu chỉ nấu lại đe biến tính gang cầu. 172 Bàng . Thành phần một

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.