TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7060:2009 - ISO 9130:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7060:2009 quy định phương pháp đo để xác định vị trí trọng tâm của mô tô và của tổ hợp mô tô - người lái. Tiêu chuẩn áp dụng cho mô tô hai bánh. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.