TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 20

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 20', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. PHẦN CHUNG Câu 1 2điểm x 2 Cho hàm số y 1 C 1. 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số C Tìm trên đồ thị hàm số C những điểm M sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số C tại M cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 7 4. Câu 2 2điểm 1. Giải phương trình 4sin2 x - V3 cos2x 3-2 cos2 I - x 2 14 I 3 x2 2. Giải hệ phương trình x2 2 -1 1 y2-1 x .2 4x y 22 y 8 Inx . j dx x 1 x y e R Câu 3 1 điểm Tính tích phân I Câu 4 1 điểm Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông tại C AC a AB 2a SA vuông góc với đáy góc giữa mặt phẳng SAB và mặt phẳng SBC bằng 600. Gọi H K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Chứng minh rằng AK 1HK và tính thế tích khối chóp SABC. Câu 5 1 điểm Cho x y z là những số dương thoả mãn xyz 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x y y z z x P 2---- -------2 I-2--- ------2 I-2-- -----7 .6 . .6 .6 .3_3 _6 6 .6 x6 I x3y3 I y6 y6 I y3z3 I z6 z6 I z3x3 I x6 B. PHẦN RIÊNG Phần dành cho ban cơ bản Câu 6a 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC với AB -Ự5 đỉnh C - 1 - 1 đường thẳng AB có phương trình x 2y - 3 0 và trọng tâm của tam giác ABC thuộc đường thẳng x y - 2 0. Xác định toạ độ các đỉnh A B của tam giác. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz lập phương trình mặt phẳng P đi qua điểm M 1 2 3 và cắt 3 tia Ox Oy Oz lần lượt tại A B C sao cho thể tích khối tứ diện OABC nhỏ nhất. Câu 7b 1 điểm Giải phương trình 4 x x - x 8 0 Phần dành cho ban nâng cao Câu 6b 2 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d 3x - 4y 5 0 và đường tròn C x2 y2 2 x - 6y 9 0. Tìm những điểm M thuộc C và N thuộc d sao cho MN có độ dài nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M 1 2 3 . Viết phương trình mặt cầu tâm M và cắt mặt phẳng Oxy theo thiết diện là đường tròn C có chu vi bằng 8x . Câu 7b 1 điểm Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh khối 12 3 học sinh khối 11 5 học sinh khối 10 xếp thành một hàng ngang. Tính xác suất để 4 học sinh khối 12 đứng cạnh nhau 3 học sinh khối 11 đứng cạnh nhau. .