TAILIEUCHUNG - Thời kỳ Khai sáng

Khai sáng (tiếng Pháp: Siècle des Lumières), còn gọi là thế kỷ Ánh sáng, là giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây, hay thời kỳ dài hơn gồm cả Thời đại Lý tính (Age of Reason). Từ này có thể được dùng với nghĩa hẹp hơn để chỉ phong trào của trí thức trong lịch sử, phong trào Khai sáng, phong trào ủng hộ lý tính với vai trò nền tảng căn bản của quyền lực. Thời kỳ Khai sáng thường được liên hệ chặt chẽ với cuộc Cách mạng Khoa học, do cả hai phong. | Thời kỳ Khai sáng Khai sáng tiếng Pháp Siècle des Lumières còn gọi là thế kỷ Ánh sáng là giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây hay thời kỳ dài hơn gồm cả Thời đại Lý tính Age of Reason . Từ này có thể được dùng với nghĩa hẹp hơn để chỉ phong trào của trí thức trong lịch sử phong trào Khai sáng phong trào ủng hộ lý tính với vai trò nền tảng căn bản của quyền lực. Thời kỳ Khai sáng thường được liên hệ chặt chẽ với cuộc Cách mạng Khoa học do cả hai phong trào đều nhấn mạnh vào lý tính khoa học hay sự hợp lý trong khi phong trào Khai sáng còn tìm cách phát triển hiểu biết có hệ thống về các quy luật tự nhiên và thần thánh. Được nguồn cảm hứng từ cuộc cách mạng tri trức khởi đầu bởi Galileo và Newton trong một bầu không khí ngày càng kém thiện cảm với quyền lực áp chế trong những cuộc khám phá của mình về cá nhân xã hội và nhà nước các nhà tư tưởng Khai sáng tin rằng có thể áp dụng tư duy có hệ thống cho mọi lĩnh vực của hoạt động con người và đưa nó vào trong phạm vi chính phủ. Những người đi đầu phong trào tin rằng họ sẽ dẫn thế giới vào một tiến trình từ một thời kỳ dài của truyền thống nghi ngờ sự phi lý mê tín dị đoan và độc tài mà họ gọi là Thời kỳ Đen Tối Dark Ages . Nhà văn thiên tài Pháp Voltaire nổi tiếng là một người chỉ trích việc áp đặt tôn giáo truyền thống đồng thời là nhà triết học và nhà sử học văn hóa 1 2 được vị vua kiệt xuất của nước Phổ lúc ấy là Friedrich II Đại Đế rất ưa chuộng. 3 Phong trào đã góp phần tạo ra cơ sở tri thức cho Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp phong trào độc lập Mỹ La Tinh và Hiến pháp Ba Lan ngày 3 tháng 5 và dẫn tới sự nổi lên của chủ nghĩa tự do cổ điển dân chủ và chủ nghĩa tư bản. Phong trào Khai sáng đi kèm các thời kỳ cô điên và baroque cao trong âm nhạc và thời kỳ tân cô điên trong nghệ thuật thời hiện đại chú ý đến phong trào Khai sáng như là một trong những mô hình trung tâm cho nhiều phong trào thời hiện đại. Phong trào Khai sáng chỉ xảy ra tại Đức Pháp Anh và Tây Ban Nha nhưng tầm ảnh hưởng của nó lan xa hơn. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.