TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 48

Mục tiêu HS tiếp tục được rèn luyện kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, rèn luyện tính cẩn thận khi biến đổi, biết cách thử lại nghiệm khi cần. II. Chuẩn bị - HS: chuẩn bị tốt bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các lời giải ở film trong. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 48 TẬP LUYỆN I. Mục tiêu HS tiếp tục được rèn luyện kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu rèn luyện tính cẩn thận khi biến đổi biết cách thử lại nghiệm khi cần. II. Chuẩn bị - HS chuẩn bị tốt bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các lời giải ở film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hai HS lên bảng sửa bài cả lớp Tiết 48 Luyện tập Bài tập 28c ĐKXĐ x 0 Gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập 28c 28d. Sau khi HS theo dõi đánh giá GV nhận xét và sửa chữa những sai lầm nếu có GV cần lưu ý HS cách trình bày khác. x - 1 2 x2 x 1 0 x - 1 2 0 hoặc x2 x 1 0 theo dõi và đánh giá - Gọi một HS đứng dậy tại chỗ trả lời. - Một HS lên bảng sửa bài tập 31b. - Một HS lên bảng sửa bài tập 32a. Quy đồng mẫu và khử mẫu ta có x3 x _ x4 1 x2 _ x Suy ra x3 x x4 1 x - 1 2 0 x 1 x2 x 1 0 1V 3 _ _ A x 1 3 0 vê k 2 7 4 trái luôn luôn lớn hơn 0 với mọi giá trị của x nên phương trình x2 x 1 0 vô nghiệm. x4 - x3 - x 1 0 x3 x -1 - x - 1 0 x - 1 x3 - 1 0 x - 1 2 x2 x 1 0 x - 1 2 0 vì x2 x 1 x2 2x1 1 3 x 1 2 3 0 2 4 4 2 4 x 1 thỏa mãn ĐKXĐ. Bài tập 28d Giải phương trình x 3 x - 2 2 1 x 1

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.