TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 66. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU

Mục tiêu : - Hs nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều - Củng cố lại khái niệm, công thức tính toán đối với các hình cụ thể - Biết cách cắt gấp hình đã biết. II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề, đưa ra công thức tính - Thảo luận nhóm. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 66. Bài 8 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU I Mục tiêu - Hs nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều - Củng cố lại khái niệm công thức tính toán đối với các hình cụ thể - Biết cách cắt gấp hình đã biết. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề đưa ra công thức tính - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ - HS SGK thước . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs trả lời sửa bài 38 -Thế nào là hình chóp đều hình chóp cụt nêu sự khác nhau Bài mới Hoạt động 2 công thức tính thể tích I Công thức tính diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình chóp bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn Sxq P . d P nửa chu vi đáy d trung đoạn của hình chóp đều Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích xung -Hs thảo luận nhóm 1 -Hs ghi bài -Hs làm bài 43 SGK -Gv cho Hs làm 1 và đại diện nhóm trả lời theo câu hỏi và đưa ra công thức tính. -Cho các nhóm làm bài 43 và trả lời tại .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.