TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 66. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU

Mục tiêu : - Hs nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều - Củng cố lại khái niệm, công thức tính toán đối với các hình cụ thể - Biết cách cắt gấp hình đã biết. II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề, đưa ra công thức tính - Thảo luận nhóm. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 66. Bài 8 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU I Mục tiêu - Hs nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều - Củng cố lại khái niệm công thức tính toán đối với các hình cụ thể - Biết cách cắt gấp hình đã biết. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề đưa ra công thức tính - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ - HS SGK thước . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs trả lời sửa bài 38 -Thế nào là hình chóp đều hình chóp cụt nêu sự khác nhau Bài mới Hoạt động 2 công thức tính thể tích I Công thức tính diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình chóp bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn Sxq P . d P nửa chu vi đáy d trung đoạn của hình chóp đều Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích xung -Hs thảo luận nhóm 1 -Hs ghi bài -Hs làm bài 43 SGK -Gv cho Hs làm 1 và đại diện nhóm trả lời theo câu hỏi và đưa ra công thức tính. -Cho các nhóm làm bài 43 và trả lời tại .