TAILIEUCHUNG - Giáo trình KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Chương 3

Chương 3: Chất bán dẫn - diode CHẤT BÁN DẪN – DIODE . Chất bán dẫn . Khái niệm Sự dẫn điện của một chất tùy thuộc vào số điện tử (electron) nằm ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Dựa trên cơ sở này người ta xác định sự dẫn điện của một chất như sau: - Chất dẫn điện (conductor) là một chất có số điện tử ở lớp ngoài cùng ít hơn rất nhiều so với số điện tử bão hòa của lớp đó. - Chất cách điện (insulator) là một chất có số điện tử ở lớp. | Chương 3 Chất bán dẫn - diode Chương 3 CHẤT BÁN DẪN - DIODE . Chất bán dẫn . Khái niệm Sự dẫn điện của một chất tùy thuộc vào số điện tử electron nằm ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Dựa trên cơ sở này người ta xác định sự dẫn điện của một chất như sau - Chất dẫn điện conductor là một chất có số điện tử ở lớp ngoài cùng ít hơn rất nhiều so với số điện tử bão hòa của lớp đó. - Chất cách điện insulator là một chất có số điện tử ở lớp ngoài cùng bằng hoặc gần bằng số điện tử bão hòa của lớp đó. - Chất bán dẫn semiconductor là một chất có số điện tử ở lớp ngoài cùng nằm khoảng giữa hai loại trên. Ngoài ra người ta có thể phân biệt chất dẫn điện chất cách điện chất bán dẫn dựa theo khái niệm điện trở suất điện dẫn suất . Có thể nói chất bán dẫn có độ dẫn điện nằm khoảng giữa kim loại và chất cách điện. Ta có thể điều chỉnh thay đổi độ dẫn điện của chất bán dẫn. Chất bán dẫn dạng nguyên tố được tìm thấy trong nhóm IV của bảng hệ thống tuần hoàn. Loại tiêu biểu của ngành điện tử Silicium Si Germanium Ge . Chất bán dẫn dạng hợp chất được tạo thành bằng cách kết hợp các nguyên tố ở nhóm III và V II và VI có loại hợp chất gồm ba hay bốn nguyên tố. Ví dụ AlGaAs GaAsP AlGaAsSb GaInAsP. Trường hợp đặc biệt dạng hợp chất nhóm IV SiC SiGe. - Hợp chất gồm hai nguyên tố III và V AlAs AlP AlSb GaAs GaP GaSb InAs InP InSb. - Hợp chất gồm hai nguyên tố II và VI CdSi CdTe HgS ZnS ZnTe. . Bán dẫn thuần - Khái niệm Bán dẫn thuần là bán dẫn duy nhất không pha thêm chất khác vào. - Sự dẫn điện của bán dẫn thuần Xét bán dẫn tinh khiết Si Si có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng 4 điện tử này sẽ liên kết với 4 điện tử của bốn nguyên tử kế cận nó hình thành mối liên kết gọi là liên kết cộng hóa trị. Ở nhiệt độ thấp các liên kết đó bền vững nên tất Hình . Cấu trúc tinh thể Si. 44 Chương 3 Chất bán dẫn - diode cả các điện tử bị ràng buộc trong mạng tinh thể do đó Si không dẫn điện. Ở nhiệt độ tương đối cao hoặc được cung cấp năng lượng dưới dạng khác chiếu ánh sáng . một trong những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    184    0    13-04-2024
8    168    0    13-04-2024
37    151    0    13-04-2024
37    135    0    13-04-2024
22    116    0    13-04-2024
5    122    0    13-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.