TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 10

biết đó là bài TĐN số mấy? trích trong bài hát nhận biết và trả nào? Nhạc và lời của ai? Viết ở giọng gì? lời - Hs ghi - Hs ghi lên bảng: +Bài TĐN số 1: Cây sáo (trích) Nhạc: Ba Lan Đặt lời: Hoàng Anh. Viết giọng: Son trưởng. +Bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn Nhạc Nga Viết giọng Mi thứ +Bài TĐN số 3: Lá xanh (trích) Nhạc và lời: Hoàng Việt Viết giọng Pha trưởng. +Bài TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ (trích) . | Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv đặt câu hỏi Gv đàn giai điệu và hỏi Gv chỉ định giọng Ôn tập Tập đọc nhạc số 1 2 3 4. Từ đầu năm đến nay các em đã học được mấy bài TĐN 4 bài TĐN - Đàn giai điệu từng bài TĐN cho Hs ngh nhận biết đó là bài TĐN số mấy trích trong bài hát nào Nhạc và lời của ai Viết ở giọng gì - Hs ghi lên bảng Bài TĐN số 1 Cây sáo trích Nhạc Ba Lan Đặt lời Hoàng Anh. Viết giọng Son trưởng. Bài TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn Nhạc Nga Viết giọng Mi thứ Bài TĐN số 3 Lá xanh trích Nhạc và lời Hoàng Việt Viết giọng Pha trưởng. Bài TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ trích - Hs trả lời - Hs nghe nhận biết và trả lời - Hs ghi 91 Giáo án Ăm nhạc 9 Nhạc và lời Phạm Tuyên Viết giọng Rê thứ hoà thanh. Gv đàn cao độ - Cho Hs luyện giọng Son trưởng Mi thứ Pha trưởng Rê thứ hoà thanh. - Hs luyện mỗi giọng 2 lần Gv treo bảng phụ - Lần lượt treo bảng phụ từng bài TĐN và đàn giai điệu cho Hs ôn tập. - Hs ôn lần lượt từng bài. Gv điều khiển - Chia Hs trong lớp thành 4 tổ Mỗi tổ lần lượt đọc từng bài TĐN kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. Gv nhận xét từng tổ. - Hs thực hiện Gv đệm đàn - Hs đọc nhạc hát lời kết hợp vỗ tay theo tiết tấu phách nhịp của bốn bài TĐN. - Hs đọc nhạc hát lời kết hợp vỗ tay. Gv chỉ định - Gọi 3 Hs lần lượt đọc 4 bài TĐN kết hợp đánh nhịp. Gv nhận xét - xếp loại. - Hs trình bày Gv ghi bảng Nội dung 3 Ôn tập - ghi nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp Trai - cốp - xki Xuân Hồng Nguyễn Văn Tý Nguyễn Văn Thương. - Hs ghi bài Gv điều khiển - Cho Hs nghe qua đĩa nhạc bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương . Cô gái miền đồng cỏ Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh Mẹ yêu con Dâng người tiếng hát mùa xuân Gv hỏi Em hãy cho biết 5 bài hát đó do ai sáng tác Hãy tóm tắt những nét chính về tác giả 5 bài hát - Hs trả lời 92 Giáo án Am nhạc 9 j A zszzix Nguyễn Thị Lệ Giang Gv hỏi Gv điều khiển đó Em hãy kể tên 1 số bài hát của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp Trai - cốp - xki Xuân Hồng Nguyễn Văn Thương Nguyễn Văn Tý mà em biết - Cho Hs hát 5 bài hát trên theo đĩa nhạc. 4 Củng cố - Dặn dò - Hs

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.