TAILIEUCHUNG - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 10

của các sản phẩm, nó là một trận chiến của các nhận thức”. Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này. Nó không phải là một bộ luật cụ thể được ban hành, mà là chuyên viên dày dạn Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này kinh doanh | 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi Coleco chết nhưng con cáỉ vẫn sống. Được Hasbro mua lại vào năm 1989 Cabbage Patch Kids giờ dây được vận dụng một cách dế dặt. Ngày nay chúng vẫn khá trôi chảy. Đày là nghịch lý. Nếu bạn đốì mặt vơi một doanh nghiệp nổi lên nhanh chóng vớỉ tất cả các đặc tính của một mốt nhất thờỉ điều tốt nhất mà bạn có thể làm đó là nhúng ướt mốt nhất thời. Nhờ nhúng ướt mốt nhất thời bạn kéo dân mốt nhất thời ra và nó trở nên giống vớỉ một xu hướng hơn. Bạn thấy đỉều nầy trong ngành kinh doanh đồ chơi. Vàỉ chủ sở hữu các dồ chơi ăn khách muốn đặt tên dồ chơi ăn khách của họ trên mọi thứ. Kết quả đó là nó trở thành một mốt nhất thời to lớn mà chắc chắn sẽ suy sụp. Khi mọi ngườỉ có một chú rùa Ninja khỏng ai muốn có thêm một chú nữa. Chú rùa Ninja là một ví dụ hay về mốt nhất thời suy sụp nhanh bởi chủ sở hữu của khái niệm trở nên tham lam. Chủ sở hữu trải rộng mốt nhất thời thay vì nhúng ướt nó. Mặt khác búp bê Barbie là một xu hướng. Khi Barbie được phát mình cách đây nhiều nẳm búp bê không bao giờ lấn nhiều sang các lĩnh vực khác. Kết quả là búp bê Barbie trở thành một xu hướng dài hạn trong ngành kinh doanh đồ chơi. Những diễn viên làm trò vuỉ thành công nhất là những người kiếm soát các lần xuất hiện của họ. Họ không tự gắng gượng. Họ không lôi thôi lếch thếch. Họ không lạm - dụng sự đón chào của họ. Người quản lý của Elvis Presley Colonel Parker cố gắng hạn chế số lượng lần xuất hỉện và các đĩa hát mà Vua thực hiện. Kết quả là mọi lúc Elvis xuất hiện đó là một sự kiện có tác động to lớn. Bản thân Elvis đóng góp vào chiến lược 136 LUẬT GIA Tốc này bằng cách nhúng thật ướt sớm và dữ dội các lần xuất hiện trong tượng laì của ông. Marilyn Monroe và James Dean cũng vậy. Hãy quên những mốt nhất thời. Và khi chúng xuất hiện hãy gắng nhúng ướt chúng. Một each để duy trì một nhu cầu dài hạn về sản phẩm của bạn đó là không bao giờ thỏa mãn nhu cầu hoàn toàn. Nhưng điều tốt nhất có lời nhất để lướt đi trong tiếp thị dó là một xu hướng dài hạn. 137 22 Luật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.