TAILIEUCHUNG - 10 Bài học kinh tế học

Một hộ gia đình hay một nền kinh tế đều phải đối mặt với việc ra nhiều quyết định về các vấn đề như: – Ai sẽ làm việc? – Cần sản xuất loại hàng hóa nào và với số lượng bao nhiêu? – Những nguồn lực nào cần được sử dụng trong sản xuất? – Hàng hóa sẽ được bán ở mức giá nào? | ECO501 - Kinh tế học Kinh doanh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Hà Nội Bài 1 Kinh tế 10 bài học từ Kinh tế học Từ kinh tế có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là người quản lý một hộ gia đình 10 bài học từ Kinh tế học Một hộ gia đình hay một nền kinh tế đều phải đối mặt với việc ra nhiều quyết định về các vấn đề như - Ai sẽ làm việc - Cần sản xuất loại hàng hóa nào và với số lượng bao nhiêu - Những nguồn lực nào cần được sử dụng trong sản xuất - Hàng hóa sẽ được bán ở mức giá nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.