TAILIEUCHUNG - Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 7

Tham khảo tài liệu 'sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 7', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chướng 13 Các bàn phím và thiết bj trỏ_297 Bởi vì loại bộ công tắc này không phụ thuộc vào các công tắc kim loại nó gần như không bị ăn mòn và bị dơ. Những công tầc này rết kháng lại những vân đề nảy bật phím vốn dẫn đến nhiều ký tự xuất hiện từ một lần nhấn. Chúng cũng bền nhất - có định mức 25 triệu lần gõ phím hoặc nhiều hơn so với 10 - 20 triệu lần gõ phím cho các kiểu thiết kế khác. Sự hồi tiếp xúc giác không bị vượt qua bởi vì bộ chuyển mạch cung cấp một tiếng lách cách tương đổì lớn và một cảm giác trên tâm mạnh. Khuyết điểm duy nhất của thiết kế này là chi phí. Các bàn phím chuyến mạch capacitive là trong số những thiết kế đắt nhất. Tuy nhiên chất lượng về xúc giác và độ bên của chúng làm cho chúng xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Ciao diện bàn phím Một bàn phím gồm một tập hợp bộ công tắc được lắp trong một lưới hoặc một mảng được gọi là ma trận phím. Khi một bộ chuyển mạch được nhấn một bộ xử lý trong bàn phím nhận dạng phím nào được nhấn bằng cách quyết định vị trí lưới nào trong ma trận thể hiện tính liên tục. Bộ xử lý bàn phím vốn cũng hiểu phím được nhấn trong bao lâu thậm chí có thể xử lý nhiều lần nhấn phím cùng một lúc. Một bộ đệm phần cứng 16 byte trong bàn phím có thế xử lý các lần nhấn phím nhanh hoặc nhiều lần nhấn phím chuyến liên tục một lần nhấn phím đến hệ thống. Khi bạn nhấn phím công tắc hơi nảy bật trong hầu hết các trường hợp nghĩa là một số chu kỳ mớ tắt on otĩ nhanh xảy ra ngay khi bộ chuyển mạch thực hiện sự tiếp xúc. Điều này được gọi là sự nảy bật. Bộ xử lý trong bàn phím được thiết kế đế lọc điều này hoặc khử nảy bật sự gõ phím . Bộ xử lý bàn phím phải phân biệt sự nảy bật với một sự gõ phím kép được ấn định. Dù vậy điều này khá dễ dàng bởi vì việc nảy bật nhanh hơn nhiều so với một người có thể mô phỏng bằng cách gõ nhanh một phím một vài lần. Bàn của trong một PC laptop hoặc desktop thật sự chính là một máy tính. Nó giao tiếp với hệ thống chính bằng một trong hai cách Qua một liên kết dữ liệu serial đặc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.