TAILIEUCHUNG - Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 8

Tham khảo tài liệu 'sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 8', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 346Chương 14 - Các phụ kiện hệ thống xách tay Giao tiếp Các laptop có một số tùy chọn giao tiếp. Hầu hết những tùy chọn giao tiếp mới nhất gắn qua khe PC Card cúa laptop qua khe mini-PCI trong hoặc qua cống USB ngoài. Một sô phụ kiện cũ hơn nối với cổng serial. Chương 12 trình bày thêm thông tin về những adapter này. Tuy nhiên hai loại adapter giao tiếp đáng được đề cập đến như là các phụ kiện các adapter hệ thống điện thoại kỹ thuật số và các adapter điện thoại quóc tê. Các Adapter hệ thông diện thoại kỹ thuật sô Một số hệ thông điện thoại PBX kỹ thuật sô gởi đi một dòng gọi chuông lớn đến mức có thể làm hư hại PC Card và các modem trong nhỏ trong các notebook. Bởi vì các hệ thống điện thoại PBX kỹ thuật số bây giờ rất phố biến trong các văn phòng và khách sạn nó có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Thay một modem laptop có thể đắt và mất thời gian đặc biệt đối với loại trong. Thật may có sẵn các bộ lọc giá rẻ sẽ bảo vệ các modem notebook khỏi những dòng nguy hiểm này xem hình . Hình . Konexx Mobile Konnector có thể bằng cách các modem laptop. Konexx Mobile Konnector từ Konexx bảo vệ các modem laptop băng cách cung cấp một nối kết analog an toàn trên bất kỳ hệ thống PBX kỹ thuật số hoặc hệ thống điện thoại nhiều Chương 14 - Các phụ kiện hệ thống xách tay347 đường truyền. Thiết bị hoạt động bằng cách nối với jack handset điện thoại trên một điện thoại được lắp ráp. Một sản phẩm khác từ Konexx là một ví dụ về một phụ kiện vốn sẽ là thiết bị chuẩn cho hành lý của bất kỳ laptop đi du lịch nhiêu nơi. Konexx ModemMinder nhỏ cổ trọng lượng chỉ một ounce và có giá không quá 40 . nhưng nó có thế cung cấp sự bảo vệ quý giá cho modem laptop. Được nối giữa laptop và một jack điện thoại nó lập tức cắt đứt sự thông tin nếu nó phát hiện một hệ thống PBX không an toàn. ModemMinder cũng bảo vệ modem khỏi sự đột biến điện chẳng hạn như sự đột biến điện gây ra do các cơn bão điện. Các Adapter diện thoại quôc tê Tương tự như

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.