TAILIEUCHUNG - Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 2

Tham khảo tài liệu 'sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay tập 2 part 2', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 52 __Chương 10 - Bộ nhá ròi tên ngắn bí danh này được tạo tự động bởi Windows có thể được xem trong các thuộc tính cho mồi file hoặc bằng cách sử dụng DIR tại một dòng nhắc lệnh. Để tạo các tên bí danh này Windows xén tên thành 6 ký tự hoặc ít hơn theo sau là một dấu sóng và một số bắt đầu với 1 và xén phần mở rộng thành ba ký tự. Những số khác được sử dụng trong phần đầu tiên nếu có các file khác có cùng một bí danh khi được xén. Ví dụ tên file This is atest nhận được dưới dạng một bí danh. Tạo bí danh tên file này độc lập với ổ đĩa CD-ROM nhưng điều quan trọng là phải biết rằng nếu bạn tạo hoặc ghi sang một CD bằng cách sử dụng định dạng ISO 9660 sử dụng những giới hạn Level 1 các tên ngắn bí danh được sử dụng khi các file được ghi sang đĩa nghĩa là bất kỳ tên file dài sẽ bị mất trong tiến trình. Thực tế thậm chí tên ngắn bí danh sẽ được chỉnh sửa bởi vì các giới hạn ISO 9660 Level 1 không cho phép một dấu sóng - ký tự đó được chuyển đổi thành một dấu gạch dưới _ trong các tên được ghi sang CD. Dữ ỉiệu ISO 9660 bắt đầu với 2 giây và 16 sector vào đĩa còn được gọi là sector lôgíc 16 của track 1. Đối với một đĩa nhiều session dữ liệu ISO 9660 hiện diện trong track dữ liệu đầu tiên của mọi session chứa các track CD-ROM. Dữ liệu này nhận dạng vị trí của vùng volume - nơi dữ liệu thực sự được lưư trữ. Vùng hệ thống cũng liệt kê các thư mục trong volume này dưới dạng volume table of contents VTOC với các pointer hoặc địa chỉ hướng sang các vùng được đặt tên khác nhau như được minh họa trong hình . Một sự khác biệt đáng kể giữa cấu trúc thư mục CD và cấu trúc thư mục của một đĩa cứng bình thường làm vùng hệ thống của CD cũng chứa các địa chỉ trực tiếp của các file trong các thư mục con cho phép CD tìm kiếm những vị trí sector riêng biệt trên track dữ liệu hình xoắn ốc. Bởi vì dữ liệu CD nằm trên một track hình xoắn ốc dài khi nói về các track trong ngữ cảnh của một CD chúng ta thực sự đang nói về các sector hoặc đoạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.