TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Biết nước ta có nhiều loại hình và phương tiện giao thông . Loại hình vận tải đường ô tô có các vai trò quan trọng việc chuyên chở hàng hóa và hành khách. - Nêu được một và đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta. - Xác định được trên bản đồ giao thông Việt Nam mộy số tuyến đường giao thông, các sân bay Quốc tế và cảng biển lớn . - Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp. | GIAO THÔNG VẬN TẢI I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Biết nước ta có nhiều loại hình và phương tiện giao thông . Loại hình vận tải đường ô tô có các vai trò quan trọng việc chuyên chở hàng hóa và hành khách. - Nêu được một và đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta. - Xác định được trên bản đồ giao thông Việt Nam mộy số tuyến đường giao thông các sân bay Quốc tế và cảng biển lớn . - Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành luật giao thông khi đi đường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Một số tranh ảnh về loại hình và phương tiện giao thông. - Bản đồ giao thông Việt Nam phấn màu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 4 34 A. Kiểm tra bài cũ - Xem bản đồ công nghiệp Việt Nam và cho biết ngành công nghiệp khai thác dầu than a- pa- tít có ở những đâu - Vì sao các ngành công nghiệp dệt may thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển - Kể tên các nhà máy thủy điện nhiệt điện lớn ở nước ta và chỉ vị trí của chúng trên lược đồ. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV giới thiệu mục tiêu và ghi bảng tên bài . phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 2. Giảng bài Hoạt độngl Các loại hình giao thông vận tải. - Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào - Quan sát biểu đồ H1 cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa GV kết luận Nước ta có nhiều Phương pháp thảo luận nhóm quan sát trực quan. - Bằng vốn hiểu biết HS thảo luận trả lời câu hỏi. - HS nối tiếp nhau trình bày và bổ sung. - HS quan sát hình 1-SGK giải thích về biểu đồ sau đó trả lời câu hỏi GV đưa ra. GV chốt lại và ghi bảng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.