TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Khoa Học: Bài dạy: PHÒNG TRÁNH HIV/ AIDS

tiêu:Sau bài học, HS biết:- Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. - Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/ AIDS. - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/ AIDS. dùng dạy học: - Thông tin và hình trang 35 SGK. - Có thể sưu tầm các tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động và các thông tin về HIV/ AIDS. - Các bộ phiếu hỏi – đáp có nội dung như trang 34 SGK (đủ cho mỗi nhóm 1 bộ). hoạt động. | Bài dạy PHÒNG TRÁNH HIV AIDS I. Mục tiêu Sau bài học HS biết - Giải thích một cách đơn giản HIV là gì AIDS là gì. - Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV AIDS. - Có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng phòng tránh HIV AIDS. II. Đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 35 SGK. - Có thể sưu tầm các tranh ảnh tờ rơi tranh cổ động và các thông tin về HIV AIDS. - Các bộ phiếu hỏi - đáp có nội dung như trang 34 SGK đủ cho mỗi nhóm 1 bộ . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu tra bài cũ 3 -Kiểm tra 3 HS. HS 1 -Bênh viêm gan A lây truyền qua đường nào HS2 -Chúng ta làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A HS3 -Bệnh nhân mắc viêm A cần làm gì -GV nhận xét bài cũ. mới 37 TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1 15 a. Giới thiệu bài GV ghi đề b. Hoạt động 1 Trò chơi Ai nhanh ai đúng . Mục tiêu Giải thích một cách đơn giản HIV là gì AIDS là gì. Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV AIDS. Tiến hành -GV phát cho mỗi nhóm một bộ phiếu như SGK 34. -GV yêu cầu các nhóm thi xem nhóm nào tìm được câu trả lời tương ứng với câu hỏi đúng và nhanh nhất. -HS nhắc lại đề. -HS làm việc theo nhóm 6. -Các nhóm trình bày kết quả. 17 -GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày kết quả làm việc. -GV và HS nhận xét. KL GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. động 2 Sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh và triển lãm. Mục tiêu Nêu được cách phòng tránh HIV AIDS. Có ý thức tuyên truyền -HS thi trưng bày sản vận động mọi người cùng phòng tránh HIV AIDS. Tiến hành -GV yêu cầu các nhóm sắp xếp trình phẩm. 3 bày các thông tin tranh ảnh tờ rơi tranh cổ động các bài báo . đã sưu tầm được và tập trình bày trong nhóm. -Các nhóm trình bày

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.