TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 20

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 20 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 1 điểm) Anh (Chị ) hãy nêu một vài cấu trúc dữ liệu mà anh( chị ) đã được học và tự nghiên cứu. Cài đặt các cấu trúc đó trên máy tính. Câu 2 ( 3 điểm) Hãy cho biết nội dung của stack sau mỗi thao tác trong dãy : EAS*Y**QUE***ST***I*ON Với một chữ cái tượng trưng cho thao tác thêm chữ cái tương ứng vào stack, dấu * tượng trưng cho thao tác lấy nội dung một phần tử trong stack in lên màn hình. Hãy cho biết sau khi hoàn tất chuỗi thao tác, những gì xuất hiện trên màn hình ? Viết các chương trình con thêm một ký tự vào ngăn xếp, lấy một ký tự từ ngăn xếp ra để hiển thị lên màn hình Câu 3 (4 điểm) Cho biểu thức trung tố sau: E = a-b*(c+e)/15. Hãy trình bày phương pháp để chuyển một biểu thức trung tố sang hậu tố, có sử dụng đến cấu trúc ngăn xếp. Minh họa cụ thể trên biểu thức đã cho. Viết giải thuật tương ứng Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0