TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỔNG HỢP BỘT MẦU COBAN ALUMINAT (CoAl2O4) KÍCH THƯỚC HẠT SIÊU MỊN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP"

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "tổng hợp bột mầu coban aluminat (coal2o4) kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Science Technology Development Vol 10 - 2007 TỔNG HỢP BỘT MẦU COBAN ALUMINAT C0AI2O4 KÍCH THƯỚC HẠT SIÊU MỊN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP Đỗ Quang Minh Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM Bài nhận ngày 09 tháng 02 năm 2007 hoàn chỉnh sửa chữa ngày 08 tháng 09 năm 2007 TÓM TẢT Nhiệt độ phản ứng pha rắn phụ thuộc rất nhiều vào tiền chất phản ứng. Khi dùng tiền chất từ các rezinát kim loại coban và nhôm có thể thu được bột mầu CoAl2O4 ở nhiệt độ phản ứng rất thấp với kích thước hạt rất mịn khoảng 30 - 40 nm. Điều này là kết quả phản ứng của các tác nhân hoạt tính rất cao sinh ra khi phân hủy các rezinát tương ứng. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Coban aluminát CoAl2O4 là bột mầu có cấu trúc spinel. Phương pháp tổng hợp truyền thống dùng các oxit hay muối cacbonát của các kim loại làm tác nhân ban đầu. Các tác nhân dạng rắn từ bột oxit bột muối cacbonat hoặc hydroxit của nhôm hoặc coban. được phối liệu nghiền mịn rồi nung ở nhiệt độ 1300 - 13500C tạo bột mầu. Để giảm nhiệt độ nung phải dùng các chất khoáng hóa như B2O3. Tùy mục đích sử dụng có thể giảm nhiệt độ tổng hợp bột mầu ở nhiệt độ thấp bằng các kỹ thuật như sol - gel đồng kết tủa thủy nhiệt thủy phân alkoxít tạo hợp chất cơ kim hoặc polyme hóa phức chất. Ưu điểm của kỹ thuật dung dịch là nhờ vào phản ứng các cation trong dung dịch ở dạng nguyên tử phản ứng tổng hợp các tinh thể dạng bột có độ tinh khiết cao xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn và thu được hạt bột mầu rất mịn có những ứng dụng mới. Rezinát kim loại là sản phẩm phản ứng giữa hợp chất hữu cơ với muối kim loại. Sản phẩm của phản ứng là hợp chất cao phân tử polyme hữu cơ. Quá trình xảy ra trong môi trường không khí ở nhiệt độ từ 3500C trở lên. Khi nung nóng các rezinát kim loại có thể phân hủy thành kim loại hoặc oxit kim loại. Kỹ thuật tạo rezinát kim loại có thể ứng dụng tạo mầu màng mỏng tạo bột mầu tinh khiết với cỡ hạt siêu mịn. 2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Trước tiên ta tổng hợp các rezinát coban và rezinát nhôm. Sau đó trộn đều hai rezinát theo tỷ lệ xác định nung ở các nhiệt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.