TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "LỊCH SỬ VĂN HÓA VẬT CHẤT THỜI TIỀN SỬ ĐÔNG NAM Á – MỘT THẾ KỶ ĐIỀN DÃ VÀ LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU"

Việt Nam là bộ phận lãnh thổ trung tâm “nằm giữa Đông Nam Á”, từ cổ xưa đã có vị trí “tiền đồn” (Avant-Monde) giữa hai thế giới văn minh Trung Hoa và Ấn Độ. Tìm hiểu những dấu tích hoạt động của con người trong trường kỳ lịch sử trên đất Việt Nam không tách rời khung cảnh khu vực là xu hướng nghiên cứu phổ cập trong giới “Việt Nam học” ở nhiều nước trên thế giới trong những thập kỷ gần đây. Cũng trong thời gian này, số lượng các di tích văn hóa vật chất Đông. | Science Technology Development Vol 10 - 2007 LỊCH SỬ VĂNHÓA VẬT CHẤT THỜI TIỀN SỬ ĐÔNG NAM Á - MỘT THẾ KỶ ĐIỀN DÃ VÀ LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU Phạm Đức Mạnh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM TÓM TẢT Việt Nam là bộ phận lãnh thổ trung tâm nằm giữa Đông Nam Á từ cổ xưa đã có vị trí tiền đồn Avant-Monde giữa hai thế giới văn minh Trung Hoa và Ãn Độ. Tìm hiểu những dấu tích hoạt động của con người trong trường kỳ lịch sử trên đất Việt Nam không tách rời khung cảnh khu vực là xu hướng nghiên cứu phổ cập trong giới Việt Nam học ở nhiều nước trên thế giới trong những thập kỷ gần đây. Cũng trong thời gian này số lượng các di tích văn hóa vật chất Đông Nam Á được phát hiện khai quật và công bố trong các công trình nghiên cứu chuyên luận và tổng hợp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau tăng lên mau chóng. Đã có học giả từng báo động về tình trạng bùng nổ thông tin khảo cổ học ở nước ta và trong khu vực gây khó khăn cho việc theo dõi tri thức đã được tích lũy cần thiết cho khu vực chuyên môn hẹp của mình chưa nói đến việc tìm hiểu tình hình chung . Bài này cố gắng giới thiệu khái quát lịch sử nghiên cứu văn hóa vật chất thời tiền sử - sơ sử Đông Nam Á với những chặng đường tiến triển chính yếu từ hơn thế kỷ nay qua đó khắc họa các kết quả khảo cứu và nhận thức chuyên ngành và liên ngành về Đông Nam Á cổ xưa trong đó có những đóng góp rất đáng kể của nền khảo cổ học Việt Nam. 1. NHẬN THỨC LIÊN NGÀNH VỀ MỘT THỰC THỂ ĐỊA - VĂN HÓA RIÊNG BIỆT Trước đây vùng đất này vô danh. Trong các cặp mắt lữ hành của nhà thám hiểm linh mục truyền đạo các nhà tự nhiên học và quan chức tiền trạm thực dân Phương Tây vùng thiên nhiên mơ hồ như viễn địa- viễn đảo này được hiểu như là vùng đất bán lục địa và hải đảo nằm trong địa vực rộng lớn hơn nhiều lần có khi chung cùng bán đảo Ản hoặc gộp cả Cực Đông và Cực Nam Châu Á để mang chung danh Viễn Đông Extrêm-Orient Far East . có khi lại gồm thâu nhiều khu vực hẹp hơn Đông Dương Nam Dương . và cùng với Nam Á đồng bằng Ản Hằng bán đảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.