TAILIEUCHUNG - Đánh giá và phân tích marketing chuẩn xác như Siemens.

Siemens là tập đoàn điện thoại di động lớn nhất của Đức. Trong cuộc cạnh tranh trên thị trường điện thoại di động ngày càng “khốc liệt” như ngày nay, để đứng vững và tiếp tục mở rộng thị trường thì đòi hỏi Siemens phải có những chiến lược marketing hợp lý. | Đánh giá và phân tích marketing chuẩn xác như Siemens. Siemens là tập đoàn điện thoại di động lớn nhất của Đức. Trong cuộc cạnh tranh trên thị trường điện thoại di động ngày càng khốc liệt như ngày nay để đứng vững và tiếp tục mở rộng thị trường thì đòi hỏi Siemens phải có những chiến lược marketing hợp lý. Triết lý marketing của Siemens là muốn marketing thành công thì một bước không thể thiếu của các nhân viên marketing của hãng đó là đánh giá và phân tích. Có như vậy họ mới nắm bắt thị trường một cách thấu đáo và là cơ sở để hình thành các chiến lược marketing hợp lý. Để hiểu vấn đề đánh giá các chuyên gia marketing Siemens phải hiểu những hoạt động của công ty và ngành mà công ty đang hoạt động. Đặc biệt những nhân viên này phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề đánh giá những nhân tố này được gọi là môi trường đánh giá theo cách gọi của Siemens. Môi trường đánh giá bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau và khác phực tạp đòi hỏi các nhân viên marketing của hãng phải có chuyên môn cao cũng như có những kinh nghiệm cần thiết. Thông tin và dự báo trong quá khứ Những thông tin và dự báo trong quá khứ về lượng bán doanh thu thị phần lợi nhuận công nghệ dân số nhân khẩu và lối sống có thể giúp nhân viên của Siemens hiểu vấn đề đánh giá. Những phân tích này nên được thực hiện ở mức độ của ngành và của công ty. Ví dụ nếu doanh thu của Siemens giảm mà doanh thu của thị trường điện thoại di động nói chung tăng lên trường hợp 1 thì vấn đề sẽ rất khác so với doanh thu của thị trường cũng giảm đồng thời trường hợp 2 . Nếu trường hợp 1 xảy ra thì vấn đề sẽ được đặt ra đối với Siemens chứ không phải của thị trường điện thoại di động. Siemens luôn cho rằng thông tin và dự báo trong quá khứ không thể có giá trị bao trùm toàn bộ cơ hội và các vấn đề đánh giá có thể nó chỉ khai thác cơ hội tiềm năng hay một phần của vấn đề đánh giá mà thôi. Và Siemens đã đưa ra một ví dụ để minh chứng cho quan điểm này trong marketing của hãng đó là Trong những năm gần đây có một xu hướng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    0    12-08-2020
22    3    0    12-08-2020
19    5    0    12-08-2020
14    4    0    12-08-2020
7    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN