TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 27: Tự động Light Touch Installation

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tự động một quá trình cài đặt Light Touch Installation của Windows Vista bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. | Triển khai Vista - Phần 27 Tự động Light Touch Installation Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tự động một quá trình cài đặt Light Touch Installation của Windows Vista bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. Giới thiệu Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista tiếp tục bằng việc giới thiệu cách tự động hoàn toàn quá trình cài đặt Light Touch Installation của Windows Vista bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. Trong hai phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tự thực hiện một cài đặt Light Touch Installation LTI của Windows Vista Enterprise cho kịch bản máy tính mới. Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cách tự động quá trình cài đặt này. Tìm hiểu về các file cấu hình MDT 2008 tự động quá trình triển khai bằng cách sử dụng một vài kịch bản khác nhau. Các kịch bản lần lượt được điều khiển bằng các thiết lập mà bạn định nghĩa trong file cấu hình. Các file cấu hình này là các file văn bản thô sử dụng định dạng file INI. Các file cấu hình được sử dụng bởi MDT là - Đây là file cấu hình chính được sử dụng cho việc điều khiển các kịch bản tự động quá trình triển khai. - Đây là file cấu hình cần thiết cho các kịch bản máy tính mới và máy tính thay thế để bảo đảm máy tính mục tiêu có thể kết nối với điểm triển khai nhằm thực hiện quá trình. Chúng ta hãy xem xét hai file cấu hình này trong môi trường lab mà chúng ta đã sử dụng trong ba phần trước đây. Bắt đầu bằng việc mở nút Deployment Workbench and expanding the Deploy để hiển thị nút Deployment Points bên trong nó. Sau đó kích phải vào điểm triển khai LAB mà chúng ta đã tạo trước và chọn Properties xem trong hình 1 Hình 1 Việc hiển thị các thuộc tính của điểm triển khai Trong hộp thoại LAB Properties chọn tab Rules xem trong hình 2 Hình 2 Tab Rules hiển thị các nội dung của file Tab Rules hiển thị nội dung của file cấu hình cho điểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
6    5    0    15-08-2020
4    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
14    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
11    2    0
6    4    0