TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG 1. Các nguồn vốn huy động và đặc điểm 2. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi 3. Rủi ro của các loại nguồn vốn khác nhau II. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN NGÂN HÀNG 1. Cung - cầu và trạng thái thanh khoản 2. Chiến lược quản trị thanh khoản 3. Ước lượng nhu cầu thanh khoản 4. Đánh giá khả năng quản trị thanh khoản Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm. | CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG 1. Các nguồn vốn huy đông và đăc điểm 2. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi 3. Rủi ro của các loại nguồn vốn khác nhau II. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN NGÂN HÀNG 1. Cung - cầu và trạng thái thanh khoản 2. Chiến lược quản trị thanh khoản 3. Ước lượng nhu cầu thanh khoản 4. Đánh giá khả năng quản trị thanh khoản Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất. Mục tiêu của chương này là giúp người đọc nắm được những yếu tố quyết định nhu cầu thanh khoản và làm thế nào ngân hàng đáp ứng được nhu cầu vốn đó một cách có hiệu quả nhất. I. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian kinh doanh tiền tệ dựa vào nguồn vốn vay mượn. Để có nguồn vốn kinh doanh các ngân hàng thương mại bán các quyền sử dụng vốn tiền gửi cho các cá nhân doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Ngoài ra nếu xét ở góc độ chi phí nghiệp vụ vay mượn vốn kinh doanh làm phát sinh chi phí lớn nhất trong số các khoản mục chi phí hoạt động của ngân hàng và do đó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến thu nhập ròng của ngân hàng. Chính vì vậy quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh ở mức độ chi phí có thể đem lại lợi nhuận tối ưu cho ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ quá trình quản trị tài chính ngân hàng. 1. Các nguồn vốn huy đông và đặc điểm Các tài khoản giao dịch Các tài khoản giao dịch định hướng thanh toán tức thời do đó có tính ổn định rất thấp và có mức chi phí trả lãi rất thấp. Điều quan trọng đối với vốn ngân hàng là cần thiết mở rộng đối tượng sử dụng tài khoản để một mặt tranh thủ tính chất giá phí rẻ mặt khác đảm bảo tính ổn định tổng thể của các loại nguồn vốn này. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
211    6    0    11-08-2020
19    4    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
17    2    0    11-08-2020
9    3    0    11-08-2020
14    7    0    11-08-2020
2    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN