TAILIEUCHUNG - Nhôm

Nhôm là kim loại màu trắng bạc, t=660 độ C khá mềm, dễ dát mỏng. Nhẹ, dẫn điện và nhiệt tốt | TIẾT 47 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM. TIẾT 1 A. NHÔM. B. HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM. I. Vị trí trong bảng tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Nhôm Al ở ô số 13 nhóm IIĨA chukị3. Cấu hìnhelectrũn nguyên tửtnhôm P pV ị trí nào trong Nhômcó số ũxi hũá 3 trong các hợpồhất II. Tính chất vật lí. Nhôm có những tính chất vật lí như thế nào Nhôm là kim loại màu trang bạc tnc 660oC khá mềm dễ dát mỏng. Nhẹ dẫn điện và nhiệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN