TAILIEUCHUNG - Làm việc với Terminal Services Remote Applications – Phần 3

Trong phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách hosting một ứng dụng từ xa và tạo một RDP file, tiếp đó là minh chứng một số thiết lập mà chúng ta chưa đề cập đến. | Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 3 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách hosting một ứng dụng từ xa và tạo một RDP file tiếp đó là minh chứng một số thiết lập mà chúng ta chưa đề cập đến. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn quá trình hosting Windows Calculator với tư cách là một ứng dụng điều khiển xa. Tuy nhiên trong phần đó chúng tôi chỉ thể hiện những gì có thể với Terminal Service RemoteApp. Trong phần này chúng tôi sẽ đề cập lại kỹ hơn và giới thiệu cho các bạn một số thiết lập chưa được giới thiệu trong phần trước. RemoteApp Wizard Lúc này chúng tôi đã minh chứng cho cá bạn về tính năng của Terminal Service RemoteApp tuy nhiên sẽ đề cập đến RemoteApp Wizard một lần nữa để giải thích một số thứ cần giới thiệu thêm. Bạn có thể khởi chạy RemoteApp Wizard bằng cách mở TS RemoteApp Manager và kích vào liên kết Add RemoteApp Programs trong panel Actions. Khi RemoteApp Wizard mở kích Next để đi qua màn hình chào. Đến đây bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng có sẵn cho việc hosting từ xa xem thể hiện trong hình A. Bạn có thể chọn hộp kiểm bên cạnh ứng dụng nào mà bạn muốn hosting hoặc có thể sử dụng nút Browse để tìm đến file thực thi cho bất kỳ ứng dụng nào không có trong danh sách. Hình A Chọn các ứng dụng muốn hosting từ xa Một thứ mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là mặc định danh sách này sẽ chỉ hiển thị các ứng dụng đã được cài đặt để sử dụng với Terminal Services. Bạn có thể hosting bất kỳ ứng dụng nào trên máy chủ nhưng trừ khi một ứng dụng nào đó đã được cài đặt riêng biệt để sử dụng với Terminal Services bằng không sẽ không bảo đảm rằng ứng dụng đó sẽ chạy đúng cách hay không. Nếu quan sát vào hình bên dưới bạn sẽ thấy rằng hộp thoại này gồm có nút Properties. Nếu chọn một ứng dụng nào đó và kích nút này bạn sẽ thấy một hộp thoại thông báo cho bạn biết tên của ứng dụng và đường dẫn nội bộ của nó. Theo cách đó bạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0