TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổng cục TCĐLCL Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Đánh giá sự phù hợp Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ từ 1. văn thư -Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định cán bộ thực hiện soạn thảo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 2. Xử lý hồ sơ hiểm và tờ trình trình LĐTC. -Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. LĐTC ký phê duyệt Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 10 2008 TT-BKHCN tên hàng hoá phải được ghi theo đúng tên gọi mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ Thành phần hồ sơ 2. 3. 4. 5. lục 1 của Nghị định số 13 2003 NĐ-CP Tài liệu an toàn hóa chất nêu tại điểm d khoản 1 Mục II Thông tư 10 2008 TT-BKHCN Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện người áp tải Thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước Các giấy tờ cần thiết đối với người điều khiển phương tiện vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Bản cam kết của doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp được thuê vận chuyển hàng hoá về bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê doanh nghiệp vận tải cần bổ sung hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT