TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn trắng

Kỹ thuật trồng Ưa khí hậu nóng ẩm, ít có mùa đông lạnh Độ cao dưới 300 - 400m so với mực nước biển Độ dốc dưới 200 Đất dày, thành phần cơ giới nhẹ và trung bình, thoát nước tốt. | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn trắng Nguồn Kỹ thuật trồng Ưa khí hậu nóng ẩm ít có mùa đông lạnh Độ cao dưới 300 - 400m so với mực nước biển Độ dốc dưới 200 Đất dày thành phần cơ giới nhẹ và trung bình thoát nước tốt. Trồng tập trung hoặc phân tán Nguồn giống có 5 xuất xứ đã được công nhận Có tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật trồng bằng cây con có bầu từ hạt và hom. Vỏ bầu làm bằng chất dẻo PE với kích cỡ như sau - Chiều cao 11cm - Đường kính 4 5-5cm - Thành phần ruột bầu hỗn hợp ruột bầu cần tận dụng nguyên liệu tại chỗ như lấy đất tại vườn ươm đất dưới lớp thực bì ràng ràng dưới lớp cây bụi. Đất đập nhỏ sàng nhặt hết cỏ sỏi lẫn. đem trộn với phân chuồng hoai phân supe lân theo tỷ lệ sau Đất 92-95 Phân chuồng hoai 4-6 - Supe lân 1-2 Tỷ lệ tính theo trọng lượng hỗn hợp ruột bầu . Cấy cây vào buổi sáng Bón thúc Nếu có điều kiện thì bón thúc như sau - Loại phân N P K tổng hợp hoặc Supe lân. - Cách bón và liều lượng có thể bón tới 5 lần Lần thứ nhất 20 ngày tuổi bón 0 05g 1bầu. Lần thứ hai 30 ngày tuổi bón 0 10g 1bầu Lần thứ ba 40 ngày tuổi bón 0 15g 1 bầu. Lần thứ tư 50 ngày tuổi bón 0 20g 1bầu. Lần thứ năm 60 ngày tuổi bón 0 30g 1 bầu. Tổng cộng cả 5 lần bón 0 8g 1bầu . Hòa tan hoàn toàn phân trong nước rồi tưới cho cây ươm 15lít 500 bầu cây. Sau khi tưới phân phải tưới nước lã để rửa cho lá cây. Tránh tưới phân vào những ngày mưa đất bầu quá ẩm. - Mỗi lần tưới phân cũng là một lần tưới nước. - Tháng thứ 3 không tưới phân chỉ tưới nước. - Ngừng chăm sóc 15-20 ngày trước khi đem cây đi trồng. Cuốc hố trồng kích thước 30cm x 30cm x 30cm. Nếu có điều kiện thì cuốc hố 40cm x 40cm x 40cm. Có khả năng kinh doanh chồi luân kỳ 2 và kết hợp kinh doanh gỗ lớn và gỗ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    0    12-08-2020
20    22    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN