TAILIEUCHUNG - Làm cách nào để khách hàng tìm thấy bạn

Đối với rất nhiều ông chủ doanh nghiệp, điều gì là khó khăn nhất khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh? Đó chính là việc tìm kiếm khách hàng. Bạn mới bắt đầu kinh doanh một sản hẩm hay dịch vụ nào đó, khách hàng sẽ không biết bạn là ai và sản phẩm của bạn là gì. Vậy bạn sẽ làm gì để tìm kiếm khách hàng và giữ gìn những mối quan hệ làm ăn với doanh nghiệp của mình. Dưới đây là một số những gợi ý để bạn có thể bắt đầu: Phát triển một kế. | Làm cách nào để khách hàng tìm thấy bạn Đối với rất nhiều ông chủ doanh nghiệp điều gì là khó khăn nhất khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh Đó chính là việc tìm kiếm khách hàng. Bạn mới bắt đầu kinh doanh một sản hẩm hay dịch vụ nào đó khách hàng sẽ không biết bạn là ai và sản phẩm của bạn là gì. Vậy bạn sẽ làm gì để tìm kiếm khách hàng và giữ gìn những mối quan hệ làm ăn với doanh nghiệp của mình. Dưới đây là một số những gợi ý để bạn có thể bắt đầu Phát triển một kế hoạch Cân nhắc xem một khách hàng lý tưởng là ai. Nếu như bạn bán hàng cho các doanh nghiệp hãy thăm dò xem phòng ban nào sẽ có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ cao nhất và cá nhân nào ở mức độ trách nhiệm nào sẽ có thể là người đưa ra quyết định đặt mua các thiết bị. Tiếp theo hãy cân nhắc xem liệu cá nhân đó có thể dễ dàng tìm ra sản phẩm hoặc dịch vụ giống như bạn cung cấp hay không Họ đang tìm hiểu trong phạm vi nào Ai là người họ sẵn sàng muốn lắng nghe hoặc là họ tìm hiểu thông tin như thế nào khi muốn mua một sản phẩm dịch vụ. Sau đó hãy tìm cách đưa thông tin của bạn vào con đường nhận thức đó của họ. Sử dụng các phương tiện truyền thông Báo chí truyền hình là những nguồn thông tin liên lạc vô cùng hữu ích có thể mang lại cho bạn rất nhiều khách hàng tiềm năng. Họ càng thường xuyên được nghe về bạn bao nhiêu thì khi sẵn sàng mua sắm họ lại càng muốn tìm hiểu bạn đang chào bán món hàng gì bấy nhiêu. Hãy tìm tên của những người đang được hưởng chế độ khuyến mại những người đã giành giải thưởng những người đã mở ra các doanh nghiệp mới. Họ có thể trở thành khách hàng tiềm năng của bạn. Hãy gửi các bức thư cá nhân tới những người này để họ biết những lợi ích mà họ có thể có khi mua sản phẩm của bạn. Cố gắng tham dự vào các cuộc gặp mặt nơi họ có thể xuất hiện. Khi gặp họ hoặc gửi thư hãy cho họ biết rằng Bạn đã đọc thông tin về họ và chúc mừng những thành công của họ hoặc hãy đề cập đến những bài báo viết về họ đã thú vị như thế nào. Tham gia các cuộc họp và hội nghị hội thảo mà các các khách .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN