TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Giúp giám đốc xí nghiệp triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật trong phạm vi xí nghiệp và gia công. 2. Cố vấn cho Giám đốc xí nghiệp về phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng đơn vị sản xuất . 3. Trực tiếp điều hành bộ phận kỹ thuật trong toàn xí nghiệp. 4. Tính phân bổ giá thành sản phẩm cho lương sản phẩm. 5. Thay mặt giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất trong trường hợp cần thiết theo ủy quyền của giám đốc xí nghiệp. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách chiến lược phát triển kinh tế của công ty. 2. Nắm được chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty. 3. Hiểu rõ phương án sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 4. Nắm vững nghiệp vụ quản lý, tổ chức và điều hành đơn vị sản xuất kinh doanh. 5. Hiểu rõ các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kỷ thuật có liên quan đến phần việc được giao. 6. Trình độ nghiệp vụ chuyên môn kỷ thuật: + Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc văn bằng tương đương. + Đã qua công tác thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh trong ngành từ 2 năm trở lên, ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. + Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng anh ngữ. + Sử dụng thành thạo vi tính. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN