TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng bảo trì. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Bảo trì máy theo định kỳ Công ty qui định. 2. Chỉnh sửa máy thực hiện được theo qui trình kỹ thuật của từng công đoạn cho mỗi mã hàng. 3. Điều động nhân viên thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Xí nghiệp. 4. Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo qui định bảo trì thiết bị của Công ty, hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo. 5. Lập, thực hiện và quản lý ngân sách bảo trì. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: Có bằng trung cấp hoặc tương đương 2. Kỹ năng: có kinh nghiệm làm trong ngành ít nhất 5 năm và có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    14-08-2020
14    5    0    14-08-2020
11    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    2    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    4    0