TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG QA

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng QA. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG QA I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về chất lượng hàng may trước khi xuất. 2. Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài). 3. Thực hiên qui chế quản lý lao động, vệ sinh công ngoài, an toàn lao động theo qui định Công ty 4. Thông tin cho Xí nghiệp và Phòng Kế hoạch Kinh doanh về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho việc tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên phụ liệu ., cung cấp thông tin tiến độ kiểm hàng phục vụ cho việc xuất hàng. 5. Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. 6. Chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc về chất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng, hàng tuần. 7. Triển khai, vận hành hệ thống ISO ,SA cho toàn nhân viên của phòng QLCL 8. Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo Thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm lỗi theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn công việc phòng quản lý chất lượng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: Tốt nghiệp đại học, bằng C tiếng Anh, bằng B vi tính văn phòng. 2. Kỹ năng: Trình độ chuyên môn giỏi, nói và viết tiếng Anh thông thạo, có 5 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng, hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 3. Phẩm chất đạo đức: Có đạo đức tác phong tốt, trung thực, dũng cảm. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN