TAILIEUCHUNG - Phần 6B: Địa điểm và Thuê

Nên có một luật sư chuyên về bất động sản để giúp bạn trong việc đàm phán để thuê hay mua địa điểm. Một hợp đồng thuê địa điểm trong 6 năm với tiền thuê mỗi tháng là ₫1000 sẽ cần ₫60000 (có lẽ là trách nhiệm đóng góp cá nhân) và hoàn toàn có thể là khoản đóng góp lớn nhất của bạn cho doanh nghiệp mới của mình. Hầu hết các hợp đồng thuê điểm bán lẽ là theo dạng người thuê chịu toàn bộ các khoản chi phí liên quan như tiền thuế, bảo hiểm, làm vườn,. | Phần 6B Địa điểm và Thuê địa điểm Những việc nên và không nên khi thuê địa điểm Nên Nên có một luật sư chuyên về bất động sản để giúp bạn trong việc đàm phán để thuê hay mua địa điểm. Một hợp đồng thuê địa điểm trong 6 năm với tiền thuê mỗi tháng là đ1000 sẽ cần đ60000 có lẽ là trách nhiệm đóng góp cá nhân và hoàn toàn có thể là khoản đóng góp lớn nhất của bạn cho doanh nghiệp mới của mình. Hầu hết các hợp đồng thuê điểm bán lẽ là theo dạng người thuê chịu toàn bộ các khoản chi phí liên quan như tiền thuế bảo hiểm làm vườn trang thiết bị bảo vệ rác và nước thải tháo dỡ các tấm thạch cao và sửa chữa. Khoản phí này sẽ được tính trên diện tích bạn thuê. Các chi phí bảo dưỡng thông thường có thể là khá tốn kém nên bạn cần ước lượng chi phí mỗi tháng trước khi ký hợp đồng thuê. Chi phí này có thể khác nhau nhưng thường bao gồm việc quét dọn khu đỗ xe sửa chữa cũng như các chi phí thông thường của khu vực chung. Hãy yêu cầu có các điều khỏan bổ sung. Khi hết thời hạn cơ bản bạn có thể gia hạn hợp đồng thuê hoặc chuyển đi chỗ khác. Thời hạn thuê ban đầu nên để ngắn. Có một số lý do thuyết phục cho việc đặt một thời hạn thuê ngắn với các điều khoản bổ sung Việc kinh doanh của bạn có thể không thành công ở vị trí ban đầu. Thời hạn thuê ngắn sẽ giảm thiểu chi phí thuê phải đóng góp. Các điều kiện của hợp đồng thuê cần phải linh hoạt cho trường hợp việc kinh doanh phát triển. Những doanh nghiệp mới thành lập thường có tốc độ phát triển nhanh hơn dự đoán. Phải tính đến khả năng bạn cần phải mở rộng việc kinh doanh và cần mở rộng địa điểm. Để làm được điều này thì hợp đồng thuê của bạn cần nhấn mạnh rằng nếu bạn cần mở rộng địa điểm thì diện tích thuê của bạn sẽ được tăng lên bạn có thể chuyển sang một vị trí khác trong trung tâm hoặc có thể hủy hợp đồng. Không nên Không nên vội vàng đưa ra quyết định. Chẳng có địa điểm nào là điểm tốt cuối cùng cả. Không nên đánh giá hoàn toàn vào việc thuê mướn. Hãy trả tiền thuê công bằng cho một địa điểm lý tưởng. Không nên để người cho .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN