TAILIEUCHUNG - Thông tư số 25-TC/HCP

Thông tư số 25-TC/HCP về việc thanh toán công phiếu kháng chiến Nam bộ và công thải Nam bộ do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 25-TC HCP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 06 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THANH TOÁN CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN NAM BỘ VÀ CÔNG THẢI NAM BỘ. Kính gửi BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Ủy ban hành chính các khu thành tỉnh - Các khu Sở Ty Tài chính Về việc thanh toán công phiếu kháng chiến Nam bộ và công thải Nam bộ thông tư số 10-TC HCP ngày 5-2-1959 của Bộ Tài chính đã quy định Đối với những số tiền trên 1 triệu đồng tiền cũ có thể trả trước 1 triệu nhưng cần có kế hoạch giúp đỡ chi tiêu vào những việc có lợi ích thiết thực số tiền còn lại sẽ xét trả dần tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của mỗi chủ phiếu. Ủy ban hành chính khu tỉnh thành sẽ xét cụ thể kế hoạch chi tiêu và hoàn cảnh của chủ phiếu mà quyết định nếu thấy hợp lý Để việc trả tiền đạt được mục đích nói trên đồng thời để việc thanh toán các công phiếu công thải phát hành ở Nam bộ về mặt tài chính có thể kết thúc đúng thời hạn vào ngày 30-6-1959 chúng tôi đã thỏa thuận với Ngân hàng Trung ương bổ sung thể thức thanh toán như sau Đối với những số tiền trên đồng tiền mới sau khi các chủ phiếu được xét trả trước đồng rồi số tiền còn lại cơ quan tài chính sẽ chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng nơi chủ phiếu cư trú để gửi vào tiểu khoản tiền gửi đặc biệt về công phiếu kháng chiến và công thải Nam bộ. Tiền gửi đặc biệt sẽ đứng tên chủ phiếu được tính lãi và chịu sự quản lý theo thể lệ chung của Nhà nước. Ngân hàng Trung ương sẽ có thông tư hướng dẫn các Chi hàng cách thức sử dụng tài khoản trên và sẽ sao gửi Ủy ban hành chính các khu thành tỉnh. Các địa phương có trường hợp nói trên sẽ căn cứ vào quy định của thông tư này và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương mà giải quyết và giải thích cho các chủ phiếu. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Trịnh Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    2    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0