TAILIEUCHUNG - Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Chương 4 - TS.Thái Thị Tuyết Dung

Chương 4 Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật xây dựng và trình bày quy phạm pháp luật thuộc Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật trình bày các nội dung chính: ngôn ngữ trong văn bản pháp luật, trình bày quy phạm pháp luật. | 8 17 2011 Chương 4 NGÔN NGỮ TRONG VBPL. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QPPL. I. Ngôn ngữ trong VBPL 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Cách sử dụng từ ngữ và ngữ pháp 4. Câu và dấu câu II. Xây dựng và trình bày QPPL 1. Cấu trúc QPPL 2. Cách xây dựng các bộ phận QPPL 3. Trình bày QPPL 3. Trình bày QPPL 1 8 17 2011 I. NGÔN NGỮ TRONG VBPL 1. Khái niệm. Ngôn ngữ trong VBPL là hệ thống những từ và quy tắc kết hợp chúng trong tiếng Việt được Nhà nước sử dụng trong lĩnh vực pháp luật và quản lý NN. 2. Đặc điểm a. Tính chính xác b. Tính dễ hiểu c. Tính khách quan d. Tính văn hóa e. Tính khuôn mẫu 2 8 17 2011 Khoản 4 Điều 16 Khoản 5 Điều 18 và Khoản 5 Điều 19 Luật doanh nghiệp quy định Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn phải có chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân chỉ có giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Đối với hàng hoá dịch vụ kinh doanh có điều kiện các tổ chức hoặc cá nhân không được phép KD mà KD hoặc được phép KD mà trong quá trình KD không thường xuyên đảm bảo các điều kiện qui định cho loại hàng hóa dịch vụ đó đều coi là hành vi KD trái phép tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy L cứu trách nhiệm hình sự theo QĐ của PL Xhiện hành. 90 từ ___________________y

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.